Klik op een jaar om het tijdschrift te lezen.
1980-1 blz. 02 - Ruut Wegman : Het Mennersingh
1980-1 blz. 15 - K. Meijer : Register van het archief van de N.H. kerk Onstwedde
1980-1 blz. 16 - M. G. : Klederdracht: de hoijcke
1980-1 blz. 17 - Jan W. Hiskes : Uit oude diaconieboeken
1980-1 blz. 19 - Jan W. Hiskes : Falkeniershütte - valkenjacht in Ter Maars
1980-2 blz. 24 - Ruut Wegman : Het Mennersingh (2)
1980-2 blz. 32 - Mr. Wubbe Hiskes : Het Westerwolds Landrecht van 1470
1980-2 blz. 35 - Jan W. Hiskes : Gekabelde munten
1980-2 blz. 19 - Jan W. Hiskes : Falkeniershütte - valkenjacht in Ter Maars (2)
1980-2 blz. 38 - G. Hiskes-Knigge : Hoe leefde men vroeger in Westerwolde?
1980-2 blz. 39 - Redactie : Bibliografie van Westerwolde (1)
1980-2 blz. 41 - J.H.Neuteboom : Westerwolde in poëzie: Rikoa
1980-3 blz. 42 - Mr. Wubbe Hiskes : Coylers
1980-3 blz. 50 - Jan W. Hiskes : De Tichelberg
1980-3 blz. 54 - J. Drok : Hiëroglyfen? Nee, huismerken
1980-3 blz. 55 - Jan W. Hiskes : Opnieuw de hoijcke
1980-3 blz. 56 - S.H. Achterop : Vuurstenen dolken in Westerwolde
1980-3 blz. 58 - K. Meijer : Bibliografie van Westerwolde (2)
1980-3 blz. 61 - Jan W. Hiskes : Zo ging dat vroeger - straffen
1980-4 blz. 64 - Jan W. Hiskes : Eens lag Westerwolde aan zee
1980-4 blz. 67 - G.P.I. Hiskes-Knigge : Aijsingh
1980-4 blz. 73 - Mr. Wubbe Hiskes : Trouwen, vroeger .....
1980-4 blz. 75 - W. Weijman : Nog eens: De Tichelberg
1980-4 blz. 78 - Redactie : Bibliografie van Westerwolde (3)
1980-4 blz. 81 - W. van der Wijk : Laude
1981-1 blz. 02 - G.P.I. Hiskes-Knigge : Genealogie Hiskes
1981-1 blz. 10 - Jan W. Hiskes : Pickardt opgepakt
1981-1 blz. 12 - G. Luth : Stamtafel Pickardt
1981-2 blz. 21 - Redactie : De Hasseberg
1981-2 blz. 22 - J.H.A. Hazelhoff : Een familie Hazelhoff
1981-2 blz. 41 - J.W. Hiskes en A. Eenjes : Tensing (een zeer oude familienaam)
1981-2 blz. 44 - J.W. Hiskes : Spinbaarg
1981-3 blz. 46 - J.H.A. Hazelhoff : Nog eens Hazelhoff
1981-3 blz. 48 - C.J. & R.M.A. Wegman : Ons Westerwolds Kwartier (kwartierstaat Wegman)
1981-3 blz. 56 - G. Main : Mein of Main
1981-3 blz. 58 - Diverse auteurs : Nog eens: De Spinbaarg
1981-3 blz. 63 - Diverse auteurs : Over urnen en bijpotjes
1981-3 blz. 64 - J.W. Hiskes : Oude trouwakten
1981-4 blz. 66 - J.W. Hiskes : Een ontvoering in 1790
1981-4 blz. 69 - J.W. Hiskes : Oude maten
1981-4 blz. 70 - J.W. Hiskes : De Heilige Stoel (Liefsting-boerderij Weende)
1981-4 blz. 72 - Onbekende auteur : De Saksische boerderij
1981-4 blz. 73 - H. Gelling : Kwartierstaat Gelling
1982-1 blz. 02 - H.Gelling : Swienetragedie
1982-1 blz. 03 - Jan W. Hiskes : Uit oude diaconieboeken
1982-1 blz. 05 - W. v.d. Wijk : Roerige tijden - Bourtange
1982-1 blz. 08 - G. Luth : Genealogie Luth-Engelkes
1982-2 blz. 02 - J. Drok : Mollenwaren
1982-2 blz. 04 - E.G. Schrage : Westerwoldse Kwartieren I (Schrage)
1982-2 blz. 13 - F.H. Steenhuis : Kwartierstaat Steenhuis-Wubs
1982-2 blz. 24 - G. Luth : Aanvullingen op de genealogie Luth-Engelkes
1982-2 blz. 25 - Redactie : Leesoefening oud handschrift
1982-3 blz. 02 - K.T. Vrieze : De Semslinie
1982-3 blz. 09 - G.Hilvers : De waarde van het publiceren van genealogieën en kwartierstaten
1982-3 blz. 12 - J.W. Hiskes : Wolvenjachten
1982-3 blz. 14 - J.W. Hiskes : Hoe het groeide - Afscheiding in Onstwedde
1982-3 blz. 16 - O. Drenth : Genealogie Drent(h)
1982-e blz. 19 - A. Eenjes: Waren de kloostergoederen van Ter Apel eigendom van Sellingen?
1982-4 blz. 03 - C.J. Wegman : De Laan (of het onstaan van de Karskenslaan te Onstwedde)
1982-4 blz. 17 - J. Drok : Uit oude DTB-boeken (o.a. de Nederlandse benamingen voor de kalendermaanden)
1982-4 blz. 21 - K.Hensema Jzn. : Onbekende bodemvondsten in Westerwolde
1982-4 blz. 22 - J.W. Hiskes : Familiewapens
1983-1 blz. 02 - K.T. Vrieze : Boerderijbouw in Westerwolde
1983-1 blz. 06 - K.T. Vrieze : Richtfeest
1983-1 blz. 07 - E.G.Schrage : Westerwoldse Kwartieren II (vervolg Schrage)
1983-1 blz. 15 - J. Drok : Folklore in Westerwolde
1983-1 blz. 17 - K. Meijer : Bibliografie van Westerwolde (herhaling)
1983-1 blz. 22 - Jan W. Hiskes : Bourtange door G.S. Koeman-Poel
1983-2 blz. 27 - E.G. Schrage : Halmingh te Smeerling
1983-2 blz. 33 - R. Kraai : Noaberschap en gilden
1983-2 blz. 39 - C.J. Wegman : De Stobben, de Stakenborgh en ..... koster Willem
1983-3 blz. 53 - O. Drenth : Kwartierstaat Drenth
1983-3 blz. 61 - J. Drok : Een boerderijboedelbeschrijving uit 1888 van de fam. Ter Borg uit Onstwedde
1983-3 blz. 65 - Uit Prov. Groninger, verslag 1859: Den toestand onzer provincie 1859
1983-3 blz. 74 - J. Drok : Bodemvondsten in en rond Westerwolde
1983-3 blz. 76 - J. Drok : Remplacant voor de Nationale Militie
1983-4 blz. 81 - E.G. Schrage : "Molanus", een familie in Westerwolde in de 17e en 18e eeuw
1983-2 blz. 90 - G. Wubs : Bibliografie van Westerwolde
1983-4 blz. 93 - J.H.A. Hazelhoff : Nog eens: Hazelhoff
1983-4 blz. 96 - F.H. Steenhuis : Aanvullingen en correcties op de kwartierstaat Steenhuis-Wubs
1983-4 blz. 98 - J. Drok : De Jachtwet van 1752
1983-4 blz. 101 - K.T. Vrieze : Om en nabij de Rijksgrens van Westerwolde
1984-2 blz. 03 - E.G. Schrage : Opmerkingen rond het Molanus-onderzoek
1984-2 blz. 05 - H. Nijboer : Ingemetseld in de burcht van Wedde
1984-2 blz. 07 - J. Drok : Het Boerboek van Smeerling 1814
1984-2 blz. 13 - G. Wubs : Bibliografie van Westerwolde (III)
1984-2 blz. 17 - C.J. Wegman : Familieonderzoek over de grens
1984-2 blz. 21 - C.J. Wegman : Het Klooster Ter Apel (de stadsmeijers in het klooster Ter Apel)
1984-4 blz. 41 - E.G. Schrage : Het geslacht Liefstingh
1984-4 blz. 51 - J. Drok : Van armlaken, hozen tot tierentijne schoede
1984-4 blz. 55 - C.J. Wegman : Het klooster Ter Apel (de stadsmeijers in het klooster Ter Apel) vervolg op 1/2
1984-4 blz. 63 - J. Drok : Opkomst boekweit, ten koste van het wild
1984-4 blz. 64 - E.G. Schrage : Het Rechtswezen in Westerwolde vóór de Franse tijd
1984-4 blz. 65 - A. Eenjes : Midwinterblazen ook in Westerwolde?
1984-4 blz. 70 - J.H. Neuteboom : Dreikeuningen (gedicht)
1984-4 blz. 72 - G.W. Luth : Uit de diaconieboeken van Sellingen
1984-e blz. 74 - Mr. W. Hiskes: Nogmaals: Het Klooster Ter Apel
1985-1 blz. 05 - E.G. Schrage : Nogmaals Klooster Ter Apel
1985-1 blz. 07 - E.G. Schrage : Trouwen of niet?
1985-1 blz. 08 - Redactie : De Joden van Bourtange/Vlagtwedde
1985-1 blz. 11 - E.G. Schrage : Banden met Roswinkel I
1985-1 blz. 17 - E.H.H.M.Meima-Heida : Een jong predikant onder de turfmakers van Mussel
1985-1 blz. 19 - F.A. Bergman : Kwartierstaat Bergman (uittreksel)
1985-1 blz. 25 - G. Wubs : Bibliografie van Westerwolde IV
1985-2 blz. 29 - C.J. Wegman : "Ten Veenhuis", de oudst bekende Richtersbehuizing van Westerwolde te Vlachtwedde
1985-2 blz. 37 - E.G. Schrage : Molanus
1985-2 blz. 42 - E.G. Schrage : Waar zoeken?
1985-2 blz. 51 - G. Wubs : Bibliografie van Westerwolde V
1985-3 blz. 55 - Drs. A. Hazelhoff : Familiewapen Hazelhoff
1985-3 blz. 65 - H. Nijboer : Wat was, wat deed een burggraaf ?
1985-3 blz. 68 - J.W. Hiskes : De slag bij Hahnetange 1649.
1985-3 blz. 72 - E.G. Schrage : Familiennamen im Landkreis Leer
1985-3 blz. 77 - H.M.Braaksma : Bibliografie van Westerwolde VI
1985-4 blz. 81 - C.J. Wegman : Laude, de situatie rond 1829 rond de Erve Warmering
1985-4 blz. 87 - F.A. Bergman : Ter Apel
1985-4 blz. 89 - E.G. Schrage : Banden met Roswinkel II
1985-4 blz. 93 - J.B. Starke : De inzaamling der vrugten in den Jaare 1785
1985-4 blz. 97 - H.M. Lups : Groningse Kwartieren (kwartierstaat Lups)
1985-4 blz. 104 - B.Hazelhof : Stamhuis Haselhoff
1985-4 blz. 105 - H.M.Braaksma : Bibliografie van Westerwolde VII
1985-4 blz. 107 - J. Drok : Grunnegers
1985-4 blz. 111 - D.S. Hovinga : Friezen of Chauken?
1986-1 blz. 04 - M.J.B. Starke : Een Steenhuis te Vriescheloo?
1986-1 blz. 05 - M.J.B. Starke : Stamboom Onnes-Boelema
1986-1 blz. 06 - E.G. Schrage : Westerwolde en de 80-jarige oorlog
1986-1 blz. 08 - E.G. Schrage : Uit het diaconieboek van Klooster Ter Apel
1986-1 blz. 10 - E.G. Schrage : Banden met Roswinkel III
1986-i blz. 13 - dr.W.A.Casparie: Houten Veenwegen, lezing door dr.W.A. Casparie
1986-1 blz. 15 - C.J. Wegman : Erve Bruggers in Sellingen
1986-e blz. 24 - dr. H. Entjes: Het Westerwolds
1986-2 blz. 28 - Redaktie : Harm Hiskes Stikker, overleden te Ter Apel op 11 febr. 1850. Inventaris van zijn nalatenschap
1986-2 blz. 37 - C.J. Wegman : Erve Schulten in Wedde
1986-3 blz. 47 - Drs. H.A. Groenendijk : Archeologie in Westerwolde
1986-3 blz. 51 - C.J. Wegman : Jacobs-erve te Veenhuizen
1986-3 blz. 58 - J.B. Halmingh : Halmingh
1986-3 blz. 65 - E.G. Schrage : De questieuse Mussel I
1986-3 blz. 70 - Redactie : Sanson-kaarten van Westerwolde
1986-4 blz. 75 - G. Hiskes-Knigge en E. en R. Schrage-ten Kate : Wybelingh
1986-4 blz. 81 - J. Drok : drock, druck = drok, druk
1986-4 blz. 84 - E.G. Schrage : Jipsingboermussel
1986-4 blz. 87 - G. Hiskes-Knigge en J.B. Halmingh : "Halmingh": aanvullingen en verbeteringen
1986-4 blz. 92 - C.J. Wegman : Eelsingh-erve te Ellersinghuizen
1987-1 blz. 03 - J. Drok : Levensboom in allerlei facetten
1987-1 blz. 05 - C.J. Wegman : Het erve Eefsingh in Veele
1987-1 blz. 13 - E.G. Schrage : Liefstingh
1987-1 blz. 16 - E.G. Schrage : Abel Geerds en Geeske Abels
1987-1 blz. 28 - E.G. Schrage : Beklemmingen
1987-2 blz. 33 - J.J. Hoogstins : Kaarten van Westerwolde
1987-2 blz. 35 - S.H.Achterop : Levensboom, aanvulling
1987-2 blz. 36 - C.J. Wegman : De Dorpsstraat in Onstwedde minstens 400 jaar verhard
1987-2 blz. 40 - E.G. Schrage : Abel Geerds en Geeske (vervolg)
1987-2 blz. 46 - M.J.B. Starke : Abel Geerds
1987-2 blz. 52 - G. Winkelman : Alveringh
1987-2 blz. 56 - E.G.Schrage : "Settebrieven"
1987-3 blz. 62 - S.H. Achterop : Heer Edo van Westerwolde
1987-3 blz. 63 - C.J. Wegman : Nog twee zoons van Wubbe Abels en Janneken Schulten
1987-3 blz. 64 - C.J. Wegman : Erve Nannings (Onstwedde)
1987-3 blz. 69 - C.J. Wegman : Erve Naning (Onstwedde)
1987-3 blz. 73 - G.P.I. Hiskes-Knigge : Nanningh
1987-3 blz. 82 - S.H. Achterop : Opgraving te Vriescheloo I
1987-3 blz. 83 - G. Wubs : De naamsaanneming van de familienaam Wubs door een familie uit de buurschap Smeerlingh
1987-4 blz. 89 - S.H. Achterop : Opgraving te Vriescheloo II
1987-4 blz. 90 - G.P.I. Hiskes-Knigge : Naeningh
1987-4 blz. 95 - H.J. Plenter : Huursoldaat in Bourtange
1987-4 blz. 100 - C.J. Wegman : Erve Bontkes (Wollinghuizen)
1987-4 blz. 107 - E.G. Schrage : Halm
1987-4 blz. 112 - E.G. Schrage : De burggraaf in de heerlijkheid Wedde en Westerwolde
1987-4 blz. 113 - J. Drok : Groninger paard, duif en kip
1988-1 blz. 03 - R.A. Ebeling : Familienamen in het algemeen en in het bijzonder in Westerwolde
1988-1 blz. 05 - C.J. Wegman : Erve Bruining (Weende)
1988-1 blz. 11 - E.G. Schrage : "Halm" (vervolg)
1988-1 blz. 15 - F.J. Ebbens, H.J.E. Hartog en M.J.B. Starke : Engelkens I
1988-1 blz. 24 - Alb. Migchels : Kwartierstaat Migchels I
1988-2 blz. 31 - J.F.J. van den Broek : Westerwoldse bronnen in het gemeentearchief Groningen
1988-2 blz. 33 - E.G. Schrage : De Burggraaf
1988-2 blz. 35 - F.J. Ebbens, H.J.E. Hartog en M.J.B. Starke : Engelkens II
1988-2 blz. 43 - Alb. Migchels : Kwartierstaat Migchels II
1988-g blz. 49 - H. de Jong : Hoe een naam gevormd werd
1988-2 blz. 51 - J. Drok : Levensboom in allerlei facetten
1988-2 blz. 53 - E.G. Schrage : De Boerrigter
1988-3 blz. 59 - C.J. Wegman : Erve Folkers (Onstwedde)
1988-3 blz. 67 - G.P.I. Hiskes-Knigge : De Vlagtwedder kerkklok
1988-3 blz. 71 - G. Wubs : Smeerling - Metbroek
1988-3 blz. 79 - J.S.A.Huizing : Een jaar uit het (financiële) leven van Klaasje
1988-3 blz. 82 - Alb. Migchels : Kwartierstaat Migchels III
1988-4 blz. 89 - C.J. Wegman : Erve Pollingh (Jipsinghuizen)
1988-4 blz. 96 - S.H. Achterop : Vuurstenen bijtels als offers
1988-4 blz. 98 - E.G. Schrage : Roggeprijzen in de eerste helft van de 17e eeuw
1988-4 blz. 101 - E.G. Schrage : Belastingen I
1988-4 blz. 105 - Alb. Migchels : Kwartierstaat Migchels IV
1988-4 blz. 109 - E.G. Schrage : De questieuse Mussel II
1988-4 blz. 112 - H.M.Luning : Vreemde woorden
1989-1 blz. 03 - Drs. H.A. Groenedijk : Noordelijk Westerwolde in het licht van recente opgravingen
1989-1 blz. 05 - A.J. ter Wisch : "Bruining", een aanvulling op de bijdrage "Erve Bruining" door C.J. Wegman nr. 1988/1
1989-1 blz. 07 - J.J. Kuiper : Strate/Stratingh
1989-1 blz. 10 - J. Drok : Handsluiting
1989-1 blz. 11 - A.J. ter Wisch en E.G. Schrage : Kasboek Bruining
1989-) blz. 13 - A.J. Ter Wisch : Zandrogge
1989-1 blz. 15 - P.E. Dinkla : Dinkela/Dinkla
1989-1 blz. 27 - Alb. Migchels : Kwartierstaat Migchels V
1989-2 blz. 31 - E.G. Schrage : Invoering van de Hervorming in Westerwolde
1989-2 blz. 34 - C.J. Wegman : Het oude gemeentehuis van Onstwedde (ook wel Havenstraat 4 of Erve Heilcke)
1989-2 blz. 38 - C.J. Wegman : Erve Heilcke (Onstwedde)
1989-2 blz. 45 - E.G. Schrage : Belastingen II
1989-2 blz. 48 - C.J. Wegman : Een bijzondere akte uit 1649 (met veel namen)
1989-2 blz. 56 - Alb. Migchels : Kwartierstaat Migchels VI (slot)
1989-3 blz. 63 - A.J. ter Wisch : Ter Apel vóór 1465
1989-3 blz. 67 - C.J. Wegman : Het Erve Boeingh te Vlagtwedde
1989-3 blz. 72 - C.J. Wegman : Erve Boeingh (Vlagtwedde)
1989-3 blz. 84 - E.G. Schrage : De weg Vlagtwedde - Bourtange
1989-3 blz. 87 - C.J. Wegman : Een belangrijk stuk uit 1538 I
1989-4 blz. 95 - E.G. Schrage : De gerichtsvoogd
1989-4 blz. 99 - A.J. ter Wisch en C.J. Wegman : Elze ter Borg, pastoor in Mitling (Ost-Friesland)
1989-4 blz. 100 - B. Hazelhoff : Het herondekte klooster te Dallingeweer
1989-4 blz. 103 - C.J. Wegman : Onstwedder doopvont na bijna vier eeuwen weer thuis
1989-4 blz. 106 - G. Luth : De Franse revolutie en Westerwolde
1989-4 blz. 108 - C.J. Wegman : De historie van het oudste nog bestaande huis in Sellingen
1989-4 blz. 112 - C.J. Wegman : De Sellinger Herberg
1990-1 blz. 03 - K. Meijer : Tien jaar Vereniging voor Genealogie en Historie Westerwolde
1990-1 blz. 04 - Dr. A. Sassem : Oorsprong en spreiding van Noord-Oostelijke familienamen
1990-1 blz. 05 - F. Veldman : Een huwelijksgedicht uit de 17e eeuw (familie Polling uit Jipsinghuizen)
1990-1 blz. 08 - E.G. Schrage : Het Hoendergeld
1990-1 blz. 11 - M. Geikens : De landsgrens bij Bourtange
1990-1 blz. 13 - C.J. Wegman : De Muntschat van Onstwedde
1990-1 blz. 17 - C.J. Wegman : Het Onweer (Onstwedde)
1990-1 blz. 21 - C.J. Wegman : Muntvondsten in en nabij Westerwolde
1990-2 blz. 36 - G.L. Nobbe, E.G. Schrage en C.J. Wegman : Het geslacht Bregenbeek
1990-2 blz. 49 - Mr. drs. A. Hazelhoff : De borggraaf
1990-2 blz. 51 - C.J. Wegman : Het huis van de borggraaf
1990-3 blz. 66 - C.J. Wegman : Het erve Koops te Veele
1990-3 blz. 76 - G. Luth : De Sellinger herbergen
1990-3 blz. 81 - E.G. Schrage : Het geslacht Hommes I (een "ambtelijke" familie in Vlagtwedde)
1990-3 blz. 86 - J. Drok : Een Westerwoldse mark
1990-4 blz. 94 - E.G. Schrage : Het geslacht Hommes II
1990-4 blz. 100 - Redaktie : Een Vlagtwedder schoolschrift uit 1845
1990-4 blz. 104 - C.J. Wegman : Drie Westerwoldse grafheuvels opgegraven
1990-4 blz. 108 - C.J. Wegman : Een belangrijk stuk uit 1538 II
1990-4 blz. 112 - J. Boltendal : Het wapen der voormalige gemeente Wedde
1990-4 blz. 114 - C.J. Wegman : "Stien Eelsingh", schilderes in Staphorst van Westerwolder origine
1991-1 blz. 03 - Dr. H. Gras : Bronnen voor de geschiedenis van Westerwolde
1991-1 blz. 04 - G. Lutters en P.E. Dinkla : Genealogie Lutter
1991-1 blz. 15 - C.J. Wegman : De Vlagtwedder smederij
1991-1 blz. 20 - J.P. de Groot : Huismerken. Algemeen en in en om het klooster Ter Apel
1991-2 blz. 39 - C.J. Wegman : Vlagtwedde, huisnummer 30
1991-2 blz. 47 - E.G. Schrage : De questieuse Mussel
1991-2 blz. 51 - C.J. Wegman : Genealogie Harding - Sellingen
1991-2 blz. 56 - C.J. Wegman : Een interessant stuk uit 1504
1991-3 blz. 65 - S. Siks : Genealogie Siks
1991-3 blz. 83 - C.J. Wegman : Erve Thees (Sellingen)
1991-4 blz. 98 - Ds. W. Horlings : Het Huis Horlings (Smeerling)
1991-4 blz. 104 - C.J. Wegman : Van twee Westerwoldse bibliomanen in de 19e eeuw
1991-4 blz. 119 - J. Boltendal : De scheiding der markegronden van Wedde in 1849
1992-1 blz. 03 - Ir. P.W. Havik : Boerderijtypen in Groningen en speciaal in Westerwolde
1992-1 blz. 05 - E.G. Schrage : Het geslacht Hommes III
1992-1 blz. 16 - Derk Wegman : Herinneringen van een boerenarbeider in Westerwolde
1992-1 blz. 22 - A.J. ter Wisch : Nieuw licht op de zuidgrens van Westerwolde
1992-2 blz. 31 - E.G. Schrage : De Westerwoldse familie Hesse
1992-2 blz. 45 - E.G. Schrage : Uit het protocol van de drost van Wedde
1992-2 blz. 47 - A.J. ter Wisch : Groot Onstwedde in de 13e en 14e eeuw
1992-2 blz. 48 - E.G. Schrage : Uit de Resolutieboeken van Borgemeesteren ende raedt van Groningen
1992-2 blz. 52 - J.S.A. Huizing : De familie Addinga in Westerwolde
1992-3 blz. 63 - Jan Johan Kuiper : Uit de bijbel van Hadewijg Geerts Nannings
1992-3 blz. 66 - E.G. Schrage : Renks/Renken Roswinkel/Vriescheloo
1992-3 blz. 76 - S.H. Achterop : De Westerwoldse landbouw in het verre verleden I
1992-3 blz. 84 - Jan Johan Kuiper : Een nuttig recept uit het 18e eeuwse Smeerling
1992-3 blz. 87 - E.G. Schrage : Die Kommunikanten und Bevölkerungsregister des Amtes Meppen
1992-4 blz. 95 - E.G. Schrage : Trek naar het noorden
1992-4 blz. 100 - Ing. L. Hidding : Herinrichting Westerwolde
1992-4 blz. 101 - H. Nijboer : Het huis van de borggraaf II
1992-4 blz. 105 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Jannes Engels Moorlag
1992-4 blz. 111 - S.H. Achterop : De Westerwoldse landbouw in het verre verleden II
1993-1 blz. 03 - Jan Johan Kuiper : Parenteel Stroedingh te Ellersinghuizen
1993-1 blz. 13 - Drs. A.C. van Oorschot : Bevolkingsgeschiedenis van Westerwolde
1993-1 blz. 15 - K. Bijsterveld : Aanvulling van de breukregisters - Rekeningen van de drost van Wedde, 1611-1614
1993-1 blz. 20 - A.J. ter Wisch : De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan
1993-1 blz. 21 - E.G. Schrage : Een interessant stuk uit 1504
1993-1 blz. 25 - Jan Johan Kuiper : Een 18e eeuws Smeerlings middel om vossen te vangen
1993-1 blz. 26 - G. Luth : Claes Aijssinghe, assessor bij het criminele gericht
1993-1 blz. 27 - E.G. Schrage : Aantekeningen Nanningh/Halmingh. Enige gevoerde processen
1993-2 blz. 35 - E.G. Schrage : Waar kwamen de Addinga's vandaan?
1993-2 blz. 42 - G. Luth : Bijbel van de J. en A. ter Borg Stichting
1993-2 blz. 43 - G. Luth : Fragmentgenealogie aanvangend met Hensum Egges
1993-2 blz. 46 - G. Luth : Kwartierstaat van Jurrien ter Borg
1993-2 blz. 59 - J.S.A. Huizing : Familiearchief Lewe, inv.nr. 605
1993-3 blz. 67 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Hindrik Hansen Timmer
1993-3 blz. 75 - E.G. Schrage : Grenskwesties in en rond Westerwolde I
1993-3 blz. 77 - J. Boltendal : De Willekeur van de gemeente Bourtange uit 1815
1993-3 blz. 82 - E.G. Schrage : Grenskwesties in en rond Westerwolde II
1993-3 blz. 85 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Hilvert Jans Hoiting
1993-3 blz. 89 - E.G. Schrage : Uit het Ortsippenbuch Nüttermoor, deel 1.
1993-4 blz. 95 - Jan Johan Kuiper : Parenteel van Geert Nannes te Sellingen
1993-4 blz. 115 - E.G. Schrage : Grensgeschillen in en rond Westerwolde II: de Barkelazwette of -sloot
1993-4 blz. 119 - E.G. Schrage : Tiendland bij Onstwedde
1994-1 blz. 01 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Renske Elzes Bruggers
1994-1 blz. 08 - E.G. Schrage : Grensgeschillen in en rond Westerwolde IIb: de Barkela/Barlage sloot of zwette
1994-1 blz. 10 - Dr. Fokko Veldman : De taal van Westerwolde
1994-1 blz. 20 - S.H. Achterop : Bommen Berend; historie en folklore
1994-2 blz. 28 - Jan Johan Kuiper : Memoriale Deductie (transcriptie)
1994-2 blz. 31 - Mr. A.E. Noordhuis : Over de Lauder goederen
1994-2 blz. 35 - Jan Johan Kuiper : De veronderstelde afstamming van Harmke Memes - (erflaatster van de Lauder goederen)
1994-2 blz. 36 - Jan Johan Kuiper : Het nageslacht van Albert Memes (en Engele Sickes?) of "De familie Edes te Hoorn (Wedde)" I
1994-2 blz. 63 - Jan Johan Kuiper : Het nageslacht van Albert Memes (en Engele Sickes?) of "De familie Edes te Hoorn (Wedde)" II
1994-3 blz. 84 - Bram van der Laan : Huwelijken van Westerwolders te Anloo
1994-3 blz. 85 - E.G. Schrage : Het veer te Wedde
1994-4 blz. 91 - E.G. Schrage : Grensgeschillen in en rond Westerwolde III: Jipsinghuizen contra Onstwedde
1994-4 blz. 95 - G. Luth : De schulden van Harm Hilverts Coylers
1994-4 blz. 105 - E.G. Schrage : De Gaerelanden bij Blijham en enige families met belangen aldaar
1994-4 blz. 108 - Bram van der Laan : Huwelijken van Westerwolders in Drenthe
1994-4 blz. 109 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Scholte Roelfs Besselingh
1995-1 blz. 03 - E.G. Schrage : Gansevoort
1995-1 blz. 09 - S.H. Achterop : Opgraving in Midwolda
1995-1 blz. 10 - J.S.A. Huizing : Schoolmeesterrapporten in 1828
1995-1 blz. 14 - W. Horlings : De zegels in de loop der tijden - Samenvatting van de inleiding door dhr. J. Meinema
1995-1 blz. 16 - D. Poortinga : Stamreeks Ornatolerius (Zie voor aanvullingen en verbeteringen jrg. 17, 1996/1)
1995-1 blz. 18 - Bram van der Laan : Huwelijken van Westerwolders in Drenthe, Gasselte, Gieten
1995-1 blz. 19 - E.G. Schrage : Belastingzaken
1995-1 blz. 23 - E.G. Schrage : Grensgeschillen in en rond Westerwolde IV, Jipsinghuizen/Sellingen
1995-1 blz. 24 - E.G. Schrage : Grensgeschillen in en rond Westerwolde V, Smeerling/Onstwedde
1995-2 blz. 31 - E.G. Schrage : Geert Egberts x Fenne Geerts en hun nazaten
1995-2 blz. 37 - E.G. Schrage : Gebrandschilderd glas in en rond Westerwolde
1995-2 blz. 39 - B.J. Harding : Kolonisatie van zuidelijk Westerwolde in de Middeleeuwen
1995-2 blz. 41 - E.G. Schrage : Westerwolds bezit in noordelijker streken
1995-2 blz. 45 - Jan Johan Kuiiper : De kwartieren van Harmke Ottes - (Aanvullingen in jrg. 17, 1996/3, blz.. 65)
1995-2 blz. 47 - G. Luth : Tolbrug en waag te Wedde
1995-2 blz. 48 - G. Luth : Classicale verhandelingen
1995-3 blz. 59 - D. Valck Lucassen : Westerwolder import I: Voorouders van Trijntje Peters Brunts e.v. Hindrick Mennes
1995-3 blz. 72 - Jan Johan Kuiiper : Wegens schenken na die begrafenisse
1995-3 blz. 79 - E.G. Schrage : Allochtone families in Westerwolde
1995-4 blz. 87 - Jan Johan Kuiper en G.P.I. Hiskes-Knigge : Tammes
1996-1 blz. 03 - L.H. de Boer : Im memoriam Egbert Garrelt Schrage
1996-1 blz. 09 - L.H. de Boer : Im memoriam Wubbo Jan Hommes
1996-1 blz. 04 - Jan Johan Kuiper : Vulling
1996-1 blz. 04 - Jan Johan Kuiper : Genealogische adviesdag 1996
1996-1 blz. 05 - Dieuwke Valck Lucassen : Westerwolder import II: Voorouders van Hindrick Mennes e.v. Trijntje Peters Brunts Mennes
1996-1 blz. 14 - G.Luth : Onstwedde: Hardnekkig Paaps
1996-1 blz. 15 - G.Luth : Wedde en de Weddermarkt
1996-1 blz. 20 - G.Luth : Ernestus Molanus - Predikant van Onstwedde 1712-1734
1996-1 blz. 26 - H. Delies-Nie : Aanvullingen en verbeteringen stamreeks Ornatholerius (Zie jrg. 16, 1995/1, blz. 16)
1996-2 blz. 31 - Petronella J.C. Elema : Cosma (Boertange) - Een eerdere versie verscheen in Gruoninga 19 (1974), blz. 42
1996-2 blz. 35 - J.Potze : Het geslacht Potze afkomstig uit Roswinkel - Veen Jan uit "een jachtpartij" de verbindende schakel
1996-2 blz. 42 - Harm Luiring : Met de helm op geboren (over Ter Borg)
1996-2 blz. 44 - Harm Luiring : Verdeling van de Wessinghuizer Boermarke
1996-2 blz. 48 - J.S.A. Huizing : Uit G.A.G., Rood na Reductie, 371: (Rekeninge van Edzart Rengers ten Post)
1996-2 blz. 52 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Albert Willems Kluver
1996-3 blz. 59 - Petronella J.C. Elema : Doorlag als Moorlag-variant (Gruoninga 1975, blz. 57-62, 91-96 en 139-144 en 1977, blz. 23-24, Familie Noorlag en Moorlag)
1996-3 blz. 65 - Jan Johan Kuiper : Aanvullingen op de kwartieren van Harmke Ottes (1787-1831) op jrg. 16, 1995/2, blz. 45 e.v.
1996-3 blz. 66 - J.S.A. Huizing : De Molenplaats te Vriescheloo
1996-3 blz. 78 - J. Boerhave-Migchels : Het Canaal
1996-3 blz. 81 - G. Luth : Landmetersrapport voor Harm Schuiring
1996-4 blz. 87 - J.S.A. Huizing : De families Koets en Witkop te Vriescheloo (voor een vervolg zie: De familie Witkop te Vriescheloo, jrg. 18, 1997/2, blz. 31)
1996-4 blz. 97 - G. Luth : In 1810 de eerste school te Nieuwe Stadskanaal
1996-4 blz. 98 - J.S.A. Huizing : De bruggen waren weer eens stuk
1996-4 blz. 99 - J. Potze : Klooster Ter Apel , Kroniek van Worden en Vergaan - (door G.W. Spitzen uit Maandblad Groningen, no. 11, jan. 1921)
1997-1 blz. 03 - J. Roskes : Roskes
1997-1 blz. 07 - J.S.A. Huizing : Inkomsten en uitgaven van de familie Lewe15-86-1589 uit hun Westerwolds bezit
1997-1 blz. 15 - Jan Johan Kuiper : De kwartieren van Engeltien Engels (Huisingh)
1997-1 blz. 19 - Martien Stege : Boeiende beschrijving prehistorie Oost-Groningen door Henny Groenendijk - (beschrijving dissertatie)
1997-1 blz. 23 - J.S.A. Huizing : De klok van Onstwedde
1997-1 blz. 23 - J.S.A. Huizing : De Ter Apeler Meijers
1997-2 blz. 31 - J.S.A. Huizing : De familie Witkop te Vriescheloo (Een vervolg op de familie Koets en Witkop te Vriescheloo, jrg. 17, 1996/4, blz. 87)
1997-2 blz. 39 - G. Luth : De schulden van dr. Sicco Schiphorst, Veele, 1761
1997-2 blz. 54 - M.J. Hofman : Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
1997-2 blz. 56 - Redactie : Van de voorzitter (In memoriam Geert Wubs)
1997-3 blz. 59 - J. Potze : Genealogie van het geslacht Potze
1997-3 blz. 78 - W.Bakker : Woar birst doe aine van? (kwartiestaat)
1997-4 blz. 87 - J. Potze : Genealogie van het geslacht Potze (vervolg) - (Zie voor het vervolg: jrg. 23, 2002/1, blz. 77)
1997-4 blz. 98 - H. Kuper: Boek Genealogie Halming/Halm komt uit
1997-4 blz. 99 - J.S.A. Huizing : Het erve Hilwerts/Elzes te Vriescheloo
1998-1 blz. 02 - J. Engelkes: Vlagtweddervolkslied
1998-1 blz. 03 - J. Potze : Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)
1998-2 blz. 31 - H. Kuper : De boeldag van Freerk Boeles Halmingh in 1830
1998-2 blz. 35 - R. Georgius : De Barckela Sloot of de Barckela Swet
1998-2 blz. 38 - J. Boltendaal : Schoolmeesterrapporten
1998-2 blz. 40 - B.G. Schuring : Verslag inleiding C.G. Reinders Boerderijen in Groningen
1998-2 blz. 42 - J. Potze : Genealogie van het geslacht Potze (vervolg)
1998-2 blz. 52 - M.J. Hofman : Waor bist du aine van? (Kwartiestaat Lambert Egbert Huijing)
1998-2 blz. 54 - F. Jager : Westerwolde mailinglist
1998-3 blz. 59 - A. Ensink-Meems : Inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs Bruggers in 1822
1998-3 blz. 63 - Bert Schuring : Inleiding door C.J. Wegman over het boek: Het kerspel Onstwede II, de gehuchten
1998-3 blz. 65 - Herman ter Veen : Novemberland (van dichter Koos Schuur) - Een hommage aan de Groninger veenkoloniën
1998-3 blz. 66 - Pia Scheper : Woar bist doe aine van? (kwartiestaat)
1998-3 blz. 68 - L. Kroeze : De jonge Jeude?
1998-3 blz. 70 - J. Potze : Genealogie van het geslacht Potze (slot)
1998-4 blz. 87 - Petronella J.C. Elema : Nieuwenhuis te Boertange
1998-4 blz. 91 - Antonia Veldhuis : De kleurrijke predikant van Wedde (Theodorus Schmaal)
1998-4 blz. 96 - Jan Johan Kuiper : Waor bist doe aine van? (kwartiestaat)
1998-4 blz. 98 - Frits Bergman : Verslag excursie Ter Apel/ Münster
1998-4 blz. 100 - J.S.A. Huizing : Erve nr. 63 te Vriescheloo
1999-1 blz. 03 - Theo Hofman : Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending - Variaties op een familienaam I
1999-1 blz. 07 - Frits Bergman : Ter Apel in de loop der tijden, deel I
1999-1 blz. 10 - Johan Veldhuis : Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)
1999-1 blz. 12 - J.S.A. Huizing : De familie Buir/De Boer en hun opvolgers (I) - Erve 10 te Vriescheloo
1999-1 blz. 17 - A. Ensink-Meems : Antwoorden op vragen jrg. 1998/3, blz. 59, over de inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs Bruggers
1999-1 blz. 18 - J.S.A. Huizing : De familie Buir/De Boer en hun opvolgers (II) - Erve 11 te Vriescheloo
1999-1 blz. 23 - R.Georgius : Het Boelo Tijdenskanaal: dichters contra en pro
1999-1 blz. 25 - Bert Schuring : Inleiding door dr. Gerding over vier eeuwen turfwinning in Groningen (1550-1950)
1999-2 blz. 31 - J. Potze : Genealogie Wijnholds (I)
1999-2 blz. 36 - F.A. Bergman : Ter Apel in de loop der tijden (deel 2)
1999-2 blz. 40 - Pia Scheper, Jan Johan Kuiper en Theo Hofman: Woar bist du aine van? (kwartierstaat G.P.I. Hiskes-Knigge)
1999-2 blz. 42 - P. Scheper : Het geslacht Halming van Smeerlinkg
1999-2 blz. 43 - B.G.Schuring : Adel en patriciaat in Stad en Ommelanden - Samenvatting van de inleiding gehouden door drs. R.H. Alma
1999-2 blz. 44 - mw. Bultman-Linzel : Vraag: Foto Jager/Smit
1999-2 blz. 46 - Henk Hartog : Brand te Wedde op 20 april 1681
1999-2 blz. 47 - R. Georgius : Jan Lammert Veeman, Schatter van het kanaal door Westerwolde
1999-2 blz. 48 - A. Hazelhoff : Tweede deel familiekroniek Haselhoff
1999-2 blz. 49 - P.J.C. Elema : Genealogie Apotheker
1999-3 blz. 59 - G. Luth : Gesneuvelde militairen 1813 & 1814
1999-3 blz. 62 - J. de Boo : Heraldiek (met aanvullingen van B.G. Schuring)
1999-3 blz. 67 - J. Potze : Genealogie Wijnholds (I)
1999-3 blz. 72 - W. Uil : Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
1999-3 blz. 74 - F.A. Bergman : Ter Apel in de loop der tijden (Deel 3)
1999-3 blz. 78 - Theo Hofman : Resultaten van de enquête/inventarisatie
1999-3 blz. 79 - Jan Johan Kuiper : Familie Wierwille / Weerwil uit Ladbergen (Graafschap Bentheim)
1999-3 blz. 82 - Theo Hofman : Verslag Ahnenbörse Nordhorn
1999-4 blz. 87 - Theo Hofman : Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending - Variaties op een familienaam II
1999-4 blz. 90 - P.A. Luppe : Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
1999-4 blz. 92 - J. Potze : Genealogie Wijnholds (slot)
1999-4 blz. 105 - Redacte : Aanvullingen en correcties
1999-4 blz. 106 - Redacte : Vragen van leden aan leden
1999-4 blz. 111 - F.A. Bergman : Ter Apel in de loop der tijden (slot)
2000-1 blz. 03 - Antonia Veldhuis : Kwartierstaat van Jantje Jans - Van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. (zie ook aanvulling in jrg. 21, 2000/2, blz. 38)
2000-1 blz. 07 - B.G. Schuring : Hannekemaaiers en Hozevelinks - Samenvatting van de inleiding gehouden door O. Knottnerus
2000-1 blz. 17 - Theo Hofman : Het 'zwarte schaap' (Eltje Hindriks Haan)
2000-1 blz. 21 - Redactie : Hazelhoff Bulletin: Beste familieblad van Nederland!
2000-1 blz. 22 - P.A. Luppe : Waor bist doe aine van? (kwartierstaat correctie)
2000-1 blz. 24 - H. Kersten : Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)
2000-1 blz. 28 - Redactie : Vragen van leden aan leden
2000-2 blz. 31 - G. Luth : Theodorus Schmaal, predikant te Wedde 1760-1783
2000-2 blz. 38 - Redactie : Aanvullingen en correcties: op artikel kwartierstaat van Jantje Jans van Tui(j)nen, Tuin(c)ker enz. (blz. 3)
2000-2 blz. 39 - P. Scheper : Stadskanaal, lint langs het water (boekbespreking)
2000-2 blz. 40 - M.J. Hofman : Stoedinck/Stoedingh/Stroeding/Streuding/Streuning/Streunding/Streun/Strending Variaties op een familienaam (slot)
2000-2 blz. 48 - G.L. Nobbe : Wedde 850 jaar
2000-2 blz. 50 - H. Garst : Woar bist doe aine van? (kwartierstaat)
2000-2 blz. 52 - M.J. Hofman : Groninger Scheepvaart, scheepsbouw en visserij - Inleiding gehouden door W. Kerkmeijer
2000-2 blz. 54 - Redactie : Vragen van leden aan leden
2000-3 blz. 59 - J.S.A. Huizing : "De Noord ook wel "De Prengerij" te Vriescheloo
2000-3 blz. 67 - bestuur : In memoriam Jan Potze
2000-3 blz. 68 - F. Darwinkel : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2000-3 blz. 70 - drs. R. Broekhuis : Het klooster Ter Apel
2000-3 blz. 74 - S.W. Schortinghuis : Bourtange
2000-3 blz. 76 - Redactie : Aanvullingen en correcties op jrg. 21, 2000/2, blz. 40 (Stroedinck/Stroedingh etc.)
2000-3 blz. 77 - K. Bijsterveld : Eigenerfden en schatgeveren van Bliiham 1670
2000-3 blz. 78 - J. Potze : Een andere Potze-familie
2000-3 blz. 80 - P. Scheper : Het Streekhistorisch Centruk (SHC) in Stadskanaal
2000-3 blz. 81 - G. Wilts en J. Velthuis : Onstwedde op internet
2000-3 blz. 82 - K. Bijsterveld : Hoendergeldregister 1672/1673 Bellingwolde
2000-4 blz. 87 - R.Georgius : Abnormale weergesteldheden van 1573 tot 1795
2000-4 blz. 90 - P.J. C. Elema : Kistenkas(t)
2000-4 blz. 93 - G. Luth : Kwartierstaat van de gebroeders Wilke Roelf Hesse (1894-1987) en Roelf Hesse (1896-1964)
2000-4 blz. 94 - R.J. Kruiter : Kruiter
2000-4 blz. 96 - G.L. Nobbe : Waor bist du aine van? (kwartierstaat)
2000-4 blz. 98 - S.W. Schortinghuis : Sijze Wilto Schortinghuis 1840-1931 - Herinneringen uit mijn leven (deel I)
2000-4 blz. 103 - B. Wilzing : Richtfeest in Sellingen (gedicht uit juni 1825)
2000-4 blz. 105 - Jochem G. Abbes : Grensstreek of "buitenland": Het bekende en onbekende Emsland (deel I: Schloß Dankern en Landegge); Verslag van een excursie
2001-1 blz. 03 - E.E. Having : Voorouders van Gepke Jans uit Onstwedde
2001-1 blz. 06 - JosLippold : Verslag van een opgraving Klooster Ter Apel
2001-1 blz. 08 - J.J. Kuiper : Waor bist doe aine van? (Kwartierstaat van J. Hids)
2001-1 blz. 10 - S.W. Schortinghuis : Herinneringen uit mijn leven (II)
2001-1 blz. 12 - M.J. Hofman en P. Scheper : Familie-onderzoek in Duitsland - Samenvatting van de inleiding door ds. J. Ringena
2001-1 blz. 16 - D. Valck Lucasen-Klare : Rampspoed - Aantekeningen in het kerkregister van Wijmeer door predikant Eilard Asler
2001-1 blz. 17 - J.S.A. Huizinga : De Hillege Horn te Vriescheloo (veldnaam bij Vriescheloo)
2001-1 blz. 20 - J.G. Abbes : Grensstreek of "buitenland": Het bekende en onbekende Emsland (deel II: Meppen)
2001-1 blz. 25 - P. Scheper : Boekbespreking: Genealogie Alting door G. Alting
2001-2 blz. 31 - E.M. Stedehouwer-Rouppé, e.a.: Westerwolder import: Rouppé
2001-2 blz. 35 - L.Kuiper : Mysterie rond de kerkklok van Veelerveen
2001-2 blz. 36 - M.J. Hofman : De hel van Jipsinghuizen - Samenvatting van de inleiding gehouden door Cees Stolk
2001-2 blz. 38 - D. Valck Lucasen-Klare : Schering en inslag: weefsels en stoffen
2001-2 blz. 40 - P. Scheper : Het Bisdomarchief van Osnabrück
2001-2 blz. 46 - Sijze Wilto Schortinghuis : Herinneringen uit mijn leven (III)
2001-2 blz. 44 - J.J. kuiper: Woar bist doe aine van? Kwartierstaat van W. Bessembinders
2001-2 blz. 46 - D. Valck Lucasen-Klare : Westerwolder import (III): Voorouders van Hindrick Mennes en Trijntje Peters Brunts Mennes
2001-2 blz. 55 - P. Scheper : Boekbespreking: Van Kooijker tot Schut(te)
2001-3 blz. 59 - J.S.A. Huizing : Dorpstraat 14 te Vriescheloo (Zie ook aanvullingen op blz. 94.)
2001-3 blz. 64 - H.J. Versfelt : De Franse kaart van Westerwolde (1812)
2001-3 blz. 69 - S.W. Schortinghuis : Herinneringen uit mijn leven (IV, slot)
2001-3 blz. 72 - A. Veldhuis : Breuckeldach gehouden op ..... Een fascinerende bron
2001-3 blz. 75 - G. Luth : Jan Hendrik Neuteboom (Vlagtwedde 1865-Den Haag 1929)
2001-3 blz. 77 - M.J. Hofman : Breuken van het gericht van Bellingwolde en Blijham c.a. 1568-1806 (met hiaten)
2001-3 blz. 78 - G. Luth : Kwartierstaat van Jan Hendrik Neuteboom
2001-3 blz. 77 - G. Luth : Kwartierstaat van Wimina Fekken
2001-3 blz. 80 - drs. G.W. Spelde : Waor bist doe aine van? (kwartierstaat)
2001-3 blz. 82 - bestuur : Een centrale database?
2001-3 blz. 82 - F.L. Scholten : Een toevallige vondst in Zwolle
2001-4 blz. 87 - ing. B. Hazelhoff : Steenhuizen in Westerwolde (I): Nieuw licht op de eerste Addinga's
2001-4 blz. 94 - Redactie : Aanvullingen en correcties: Op artikel Dorpstraat14 Vriescheloo, jrg. 22, 2001/3, blz. 63
2001-4 blz. 95 - B. Roossien : Winschoter Courant in Streekhistorisch Centrum op cd-rom
2001-4 blz. 96 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (I)
2001-4 blz. 98 - M.H. Gerbers-Sraatman : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2001-4 blz. 100 - R. Remkes : Westerwoldse breuken in Osnabrück 1498-1507
2001-4 blz. 104 - P. Scheper : Boekbespreking: Genealogie van de Westerwolder geslachten Huiges, Hids, Huitsing, Frouws door H. Luring
2001-4 blz. 105 - Redactie : In memoriam: S.H. Achterop
2001-4 blz. 105 - drs. J.G. Abbes : Excursie naar de Krummhörn
2001-4 blz. 108 - A. Joh. Smit : Zwerftochten in Westerwolde I
2002-1 blz. 02 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (II)
2002-1 blz. 06 - G. Luth : Ordonnatie op het kerkpad van Wedde 19-11-1739
2002-1 blz. 07 - J.H. Potze : Genealogie van het geslacht Potze (Vervolg op jrg. 18, 1997/4)
2002-1 blz. 09 - G.L. Nobbe : 125 jaar Baptisten Gemeente in Vriescheloo
2002-1 blz. 10 - A. Rinzema : Van Emo tot Ubbo (Verslag van een lezing) - Groninger geschiedschrijvers van de 13e tot de 16e eeuw
2002-1 blz. 14 - K.F. Beumee : Even veurstellen - Beumée
2002-1 blz. 16 - Redactie : Telefoonboeken uit 1954 (Terwisch en Blijham)
2002-1 blz. 17 - Chr. Koens : De moordaanslag op richter Ten Veenhuis (1525)
2002-1 blz. 19 - B. Roossien : Boekbespreking: 'Speurtocht naar de Emslandkampen. Vijftien verschrikkelijke kampen net over de grens ....' door Pieter Albers
2002-1 blz. 20 - A.Joh. Smit : Zwerftochten door Westerwolde (II)
2002-1 blz. 24 - K.F. Beumee : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2002-2 blz. 30 - A. Veldhuis : Jan Jansen Vorenholt (advocaat)
2002-2 blz. 36 - Geert Wilts : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2002-2 blz. 38 - P. Scheper : Recensie: Genealogie Tammes van Jarke Tammes
2002-2 blz. 38 - J. Tammes : Genealogie rond een paar oude foto's - Fragmentgenealogie Tammes
2002-2 blz. 41 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (III)
2002-2 blz. 43 - E. Bulder : Cultuur Historisch Centrum Oldambt en Westerwolde
2002-2 blz. 45 - M.J. Hofman : Een boerenplaats op de Heemen te Blijham (Zie correctie op blz. 57)
2002-2 blz. 50 - J.G. Abbes : Het beklemrecht
2002-2 blz. 53 - G. Luth : Harding in de stad Groningen (De naam komt ook voor als Harwerinck, Harweringe en Herwingh)
2002-2 blz. 54 - Bestuur : In memoriam: mevr. G.P.I. Hiskes-Knigge
2002-2 blz. 56 - Redactie : Vragen van leden aan leden
2002-3 blz. 57 - Redactie : Correcties en aanvullingen (Geertje Aikes Waning moet zijn Warring op blz. 49)
2002-3 blz. 58 - K. Bijsterveld : Beishuizen
2002-3 blz. 70 - P. Scheper : Recensie: Een boerderij vertelt...- (Boerderij Wessinghuizerweg 19 te Onstwedde)
2002-3 blz. 71 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (IV)
2002-3 blz. 75 - B. Roossien : De cultuur rond dood en begraven in de provincie Groningen (Samenvatting van de dialezing door R. Wobbes)
2002-3 blz. 76 - Redactie : Boerderijenboek van Vriescheloo
2002-3 blz. 77 - J.S.A. Huizing : De strijd tegen het water
2002-3 blz. 82 - T. Smit : Waor bist du eine van? (kwartierstaat)
2002-3 blz. 84 - L. Roobol : Uw voorouders op internet?
2002-4 blz. 86 - H.R.Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (V)
2002-4 blz. 89 - Redactie : Boerdrijenboek Vriescheloo
2002-4 blz. 90 - H. Versfelt : De Hottinger-kaarten van Westerwolde (1788-1729)
2002-4 blz. 94 - J.S.A. Huizing : Veldnamen in Vriescheloo - De eigenaren van het Uileholt (familie Sijmens) - (Zie rectificatie jrg. 23, 2003/1, blz. 11)
2002-4 blz. 100 - F.A. Bergman : Waor bist du aine van? (Kwartierstaat)
2002-4 blz. 102 - J.G. Abbes : Oldenburg & Kloster Hulde - Verslag van een excursie
2002-4 blz. 105 - Redactie : Telefoonaansluitingen 1954 (Ter Apel)
2002-4 blz. 106 - A.Joh. Smit : Zwerftochten in Westerwolde (III)
2003-1 blz. 02 - K. Bijsterveld : Een nederslag gepleegd in 1620. Moord op Luiken Engels - De zaak van Geert Coenes
2003-1 blz. 05 - G. Fennema : Vraag over een gedicht
2003-1 blz. 06 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (VI)
2003-1 blz. 08 - A. Migchels : Wersterwolds export. Drie generaties Maarsingh in den vreemde
2003-1 blz. 11 - Redactie : Rectificatie (Verkeerd kaartje bij artikel over de Uileholt)
2003-1 blz. 12 - J.S.A. Huizing : Nieuwjaarswensen
2003-1 blz. 15 - P. Scheper, J.Z. Zwaag : Boek: "De glaspioniers in het veen: de historie van de glasindustrie van Drenthe, Groningen en Overijssel in de 19e eeuw"
2003-1 blz. 16 - B. Roossien : Boerderijen in het kerspel Vriescheloo. De bewoningsgeschiedenis van Vriescheloo en Lutjeloo - lezing van J.S.A. Huizing
2003-1 blz. 18 - Redactie : Uitspraak in een geschil uit 1327 tussen ingezetenen van Weerdinge en het klooster Schildwolde
2003-1 blz. 20 - Redactie : De zilveren vogel (IV)
2003-1 blz. 25 - G. Nobbe : Afkoop van de Krabbenbrug bij Wedde
2003-2 blz. 30 - A. Veldhuis : Ick, ondergeschreven Willem Jans Howing - Strubbelingen in het leven van een dorpsschoolmeester in de 17e eeuw
2003-2 blz. 35 - P. Scheper : Wie kent ... Maria Meijering
2003-2 blz. 36 - Jan Wilzing : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2003-2 blz. 40 - P. Scheper : Hilgen
2003-2 blz. 41 - B. Roossien : De industriële ontwikkeling in de Oostgroninger Veenkoloniën
2003-2 blz. 45 - Redactie : De zilveren vogel (slot)
2003-2 blz. 46 - Redactie : Bladvulling (advertenties)
2003-2 blz. 47 - Redactie : Telefoonaansluitingen 1954: Vlagtwedde en Vledderveen
2003-2 blz. 48 - R. Georgius : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2003-2 blz. 50 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (VII)
2003-2 blz. 53 - J.S.A. Huizing : De Tolbrug bij Wedde
2003-2 blz. 56 - K. Bijsterveld : De familie Franck. Het nageslacht van meester Henk van Onstwedde
2003-2 blz. 68 - G. Nobbe : Geslachten worden families (Nobbe, Kruizinga en Jacobs)
2003-4 blz. 74 - Theo Hofman : De Leestermeeden of Holtjerheerd in Blijham
2003-4 blz. 78 - Pia Scheper : De emigratie van Geert Huls
2003-4 blz. 80 - B. Roossien : De voorgeschiedenis van de Groninger (Oldambster) boerderij - Samenvatting van de dialezing van dr. O. Knottnerus
2003-4 blz. 81 - G.L. Nobbe : 75 Jaar Christelijk onderwijs in Vriescheloo
2003-4 blz. 82 - B. Roossien : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (VIII)
2003-4 blz. 85 - B. Roossien : Boekbespreking: Vledderveen, de jongste Groninger Veenkolonie
2003-4 blz. 87 - Redactie : Telefoonaansluitingen in 1954: Onstwedde
2003-4 blz. 87 - Redactie : Activiteit Kloosterkerk Ter Apel
2003-4 blz. 88 - Redactie : Vragen van leden aan leden
2003-4 blz. 88 - J. Bont : Stamreeks Bont
2003-4 blz. 89 - Redactie : Telefoonaansluitingen in 1954: Sellingen, Bourtange en Boven Alteveer
2003-4 blz. 90 - drs. J.G. Abbes : Osnabrück & Stift Börstel
2004-1 blz. 02 - R. Remkes : Een nieuw stukje Nederland (oorkonde Klooster Ter Apel)
2004-1 blz. 06 - H. Wubs : De barre winter van 1928-1929
2004-1 blz. 08 - Redactie : Vragen van leden aan leden (I)
2004-1 blz. 08 - dr. E. Knol : De Westwerwoldse kamer in het Groninger Museum
2004-1 blz. 12 - E.M. Roefsema : Woar bist du aine van? (I) (kwartierstaat)
2004-1 blz. 14 - H.R. Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (IX)
2004-1 blz. 19 - Redactie : Vragen van leden aan leden (II) (Rouw x Moorlag)
2004-1 blz. 20 - G.L. Nobbe : Stamreeks geslacht Trenning
2004-1 blz. 21 - J. Boerhave-Migchels : Op goed geluk! Westerwolds export (familie Boerhave)
2004-1 blz. 24 - J.H. Geertsema : Woar bist du aine van? (II) (kwartierstaat)
2004-2 blz. 30 - P.J.C. Elema : Niet elk schot is een Eendvogel ... (Vlagtwedde)
2004-2 blz. 34 - J.H.Geertsema : Juwelier of dagloner? (Spa)
2004-2 blz. 35 - J.S.A. Huizing : Een belasting verhoging
2004-2 blz. 37 - J .Boerhave-Migchels : Catharina (Trijntje) Bloothooft (Zevenhoven ZH 1811-Bourtange 1855)
2004-2 blz. 39 - R. Wegman : Westerwolders en hun woningbezit. De marke Wedde
2004-2 blz. 42 - W. Bakker : Hai druig, en wie? (gedicht)
2004-2 blz. 44 - J .Boerhave-Migchels : Woar bist du aine van? (kwartierstaat)
2004-2 blz. 46 - B. Roossien : Open monumentendag 2004 in Onswedde
2004-2 blz. 47 - Redactie : Vragen van leden aan leden
2004-2 blz. 47 - Redactie : 1 Harm Harms Rouw x Christina Harms Moorlag
2004-2 blz. 47 - Redactie : 2 Stamreeks Trenning
2004-2 blz. 49 - Redactie : Nieuwe publicaties
2004-2 blz. 49 - Redactie : Mijn oma Margrietha (familie Maarsingh) door A. Migchels.
2004-2 blz. 49 - Redactie : Die Familien der Kirchengemeinde Wymeer (1712-1900) door R. en Chr. Koens
2004-3 blz. 53 - Redactie : Van de redactie
2004-3 blz. 54 - R. Wegman : De 'missing link' van erve Heijes in Vriescheloo
2004-3 blz. 58 - H.R.Aiking : De geheimzinnige Poaterbörg te Onstwedde (X)
2004-3 blz. 65 - P. Scheper : Wie kent De voorouders van Hindrik Jans en van Annigje (Anke) Alberts
2004-3 blz. 66 - J. Siepel : Vragen (familie Siepel)
2004-3 blz. 67 - H. Paul : Het drieluik te Bourtange als voorbeeld van zeventiende-eeuwse protestantse kerkdecoratie in de Nederlandse Republiek
2004-3 blz. 72 - L.T.W.H. Nieland : Waor bist du aine van (kwartierstaat van L.T.W.H. Nieland)
2004-3 blz. 74 - G.L. Nobbe : Het arbeidersleven in vroegere jaren
2004-3 blz. 78 - H. Luring : Waor bist du aine van (kwartierstaat van H. Luring)
2004-3 blz. 80 - J.S.A. Huizing : Een belangrijk testament uit 1590 (van Elisabeth Addinga)
2004-3 blz. 85 - B. Roossien : Tijdschriften en jaarboeken
2005-1 blz. 02 - G. Luth : Leem - Ter Apeler meiers tegen Sellinger boeren
2005-1 blz. 07 - E. Roelfsema : De nakomelingen van Harmannus Tammes Tammes
2005-1 blz. 10 - J.G. Abbes : Bonifatius, "Brenger van het Goede" - Excursie naar Dokkum en Metslawier
2005-1 blz. 15 - B. Roossien : Waterbeheer in Westerwolde
2005-1 blz. 17 - H.R. Aikking : Het klooster Ter Apel na dezen
2005-1 blz. 23 - R. Georgius : "Herdenking van een reisje na het Klooster Ter Apel om hout te halen"
2005-1 blz. 25 - H.J. Versfelt : De Huguenin-kaarten van Groningen
2005-1 blz. 29 - B. Roossien : Westerwolders en hun woningbezit: Het klooster Ter Apel
2005-1 blz. 31 - R. Koens : De Familien der Kirchengemeinde Stapelmoor 1709 bis 1900 (omvat ook het dorp Diele en de gehuchten Stapelmoorderheide en Dielerheide)
2005-1 blz. 31 - Redactie : Jubileum: Vereniging voor Genealogie en Historie "Westerwolde" bestaat 25 jaar
2005-1 blz. 32 - Redactie : Uit het telefoonboek van 1954 (Jipsinghuizen)
2005-1 blz. 32 - Redactie : Nostalgie (foto van Station in Stadskanaal)
2005-3 blz. 38 - F.A. Bergman : 25 jaar Vereniging voor Genealogie en Historie "Westerwolde"
2005-3 blz. 39 - B. Roossien : Een korte kroniek van Westerwolde
2005-3 blz. 44 - H. Waarsing : Parenteel van Heije Waersinck (geb. a. 1540)
2005-3 blz. 57 - J.S.A. Huizing : De familie Arenberg
2005-3 blz. 61 - Redactie : De Bellingwolder glazen
2005-3 blz. 63 - Redactie : De Goudse glazen
2005-3 blz. 65 - B. Roosien : De Kruisheren - (Samenvatting van de lezing gehouden door L.J. Houwing op 18 juni 2005)
2005-3 blz. 67 - H. Westerman : Veurstellen
2005-3 blz. 67 - R. Legdeur : Veurstellen
2005-3 blz. 68 - Redactie : Kwartierstaat Geert Wubs
2005-3 blz. 70 - Redactie : Aankondiging
2005-3 blz. 70 - E. Roelfsema : Wie herkent deze persoon?
2005-3 blz. 71 - Redactie : Aankondiging
2005-3 blz. 71 - E. Terbije : Veurstellen
2005-3 blz. 72 - Redactie : Kwartierstaat van Derk Scheper
2005-3 blz. 74 - P.J.C. Elema : Schoonvoet (Bellingwolde / Oudeschans / Beerta)
2005-3 blz. 77 - A Benedictus-Westen : Veurstellen
2005-3 blz. 78 - Redactie : Kwartierstaat van Maria Geikens
2005-3 blz. 80 - Redactie : Kwartierstaat van Egbert G. Schrage
2005-3 blz. 82 - Redactie : Tijdschriften en jaarboeken
2005-4 blz. 86 - J.S.A. Huising : Krijgsbijdragen
2005-4 blz. 92 - H. Waarsing : Parenteel van Heije Waersinck (II)
2005-4 blz. 100 - Redactie : Vraag van leden aan leden - (over Albertje Jans Koerts)
2005-4 blz. 100 - Redactie : H@ndig - (over internet)
2005-4 blz. 101 - C.J. Wegman : Zoekt en gij zult vinden (over de parenteel van Heije Waersinck)
2005-4 blz. 104 - T.H. Doornkamp : Woar bist du aine van
2005-4 blz. 105 - Redactie : Kwartierstaat van T. Doornkamp
2005-4 blz. 106 - T. Hofman : Impressie van de excursie van 17 en 18 september 2005 - (klooster Corvey bij Höxter)
2005-4 blz. 108 - J. Sassen : Het orgel in de Kloosterkerk van Ter Apel
2005-4 blz. 110 - Redactie : Tijdschriften en boeken
2005-4 blz. 112 - Redactie : Wie heeft meer informatie? (over een oorkonde uit 1429 uit het Staatsarchiv in Aurich)
2006-1 blz. 02 - J.S.A. Huizing : Dorpstraat 48 te Vriescheloo
2006-1 blz. 05 - J.S.A. Huizing : Fiebo Karsien Dijkmeijer, stelmaker te Vriescheloo
2006-1 blz. 09 - B. Roossien : Westerwolders en hun woningbezit: deel 7:
2006-1 blz. 09 - B. Roossien : Het kerspel Wedde. Deel 2: de marken Hoorn en Morige
2006-1 blz. 10 - J. Tammes : Woar bist du aine van? (kwartierstaat Tammes x Meendering)
2006-1 blz. 12 - G. Sandee : Woar bist du aine van? (kwartierstaat Maarsingh x Huiges)
2006-1 blz. 14 - R. en Chr. Koens : Twee stammen of toch twee loten uit dezelfde stam? (Warnekes en Coenes)
2006-1 blz. 22 - H. Waarsing : Parenteel van Heije Waersinck (III)
2006-1 blz. 26 - A. Migchels : Aankondiging familieboek Mighels-Sterenborg
2006-2 blz. 30 - M.J. Hofman: (foto's of ansichtkaarten van verdwenen boerderijen en dorpsgezichten van Blijham i.v.m. boerderijenboek Blijham in wording)
2006-2 blz. 30 - K.F. Beumée en M.J. Hofman : De Lutje Meulen in Blijham (Van Hazelhoff)
2006-2 blz. 34 - Derk Poel : Kwartierstaat van de kinderen van Derk Poel (laatste molenaar op Lutje Meulen in Blijham)
2006-2 blz. 36 - R. en Cr. Koens : Twee stammen of toch twee loten uit dezelfde stam? (II) (vervolg op jrg. 27, nr. 1, p. 14 e.v.)
2006-2 blz. 54 - H. Groenendijk : Raadsels rond vier olielampjes uit Laudermarke
2006-2 blz. 57 - B. Rossien : Een zwervend bestaan: Zigeuners, Hollandgänger en woonwagenbewoners) - lezing door G. van der Veen
2006-2 blz. 59 - Redactie : Telefoonaansluitingen in 1954: Bellingwolde
2006-2 blz. 60 - P. SCheper : Kwartierstaat van Harm Kraai schrijver in Westerwolde
2006-2 blz. 61 - B. Rossien : Tijdschriften en boeken
2006-4 blz. 66 - J. geertsema : Westerwolds import: Duitse immigranten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (I)
2006-4 blz. 73 - G. Luth : (On) gepast gedrag (200 jaar Calvinisering en sociale disciplinering in de classis Oldambt en Westerwolde van ca. 1600 tot 1800)
2006-4 blz. 81 - P. Scheper : Trijntje Wijnholds-Mein (Westerwolds schrijfster)
2006-4 blz. 82 - W. Bakker : Kwartierstaat Trijntje Wijnholds-Mein
2006-4 blz. 83 - drs. J.G. Abbes : Excursie naar Bad Iburg en Tecklenburg
2006-4 blz. 86 - Redactie : Westerwolders en hun woningbezit, deel 9: het kerspel Vriescheloo
2006-4 blz. 87 - Redactie : C.J. Wegman erelid!
2006-4 blz. 88 - A. van der Laan : Nakomelingen van Reiner Schoenmaker
2006-4 blz. 90 - Redactie : Tijdschriften en jaarboeken
2007-1 blz. 02 - J.S.A. Huizing : De limietscheiding - (Twisten tussen grensbewoners van Groningen en Drenthe; 1443, 1550, 1553, 1612, 1758)
2007-1 blz. 10 - J.J. Kuiper : Het Gildeboek van Veenhuizen en Ter Maarsch (deel 1)
2007-1 blz. 14 - J. Geertsema : Westerwoldse import: Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (2)
2007-1 blz. 23 - Redactie : In het spoor van Trijntje - Familieboek Migchels - Sterenborg
2007-1 blz. 24 - H. Kroeze : Projectplan Revitalisering Kloosterbeleving - Klooster Ter Apel wil in de eerste plaats klooster zijn
2007-1 blz. 26 - Redactie : Nieuwe locatie RK archief Meppen www.KGVerband-Meppen.de
2007-1 blz. 27 - B. Roossien : Het kamp 'De Beetse' - De geschiedenis van het werk- en interneringskamp 'De Beetse', 1935-1948 (lezing van J.J. Spanninga)
2007-1 blz. 30 - H. Maarsingh : Ingezonden; Verklaring van de naam 'Westerwolde'
2007-1 blz. 30 - Redactie : Tijdschriften en Jaarboeken
2007-2 blz. 35 - J.J. Kuiper : Het gildeboek van Veenhuizen en Ter Maarsch (deel 2)
2007-2 blz. 40 - Redactie : Handig Woordenboek der Nederlandse Taal online
2007-2 blz. 40 - J.S.A. Huizing : De verpachting van de tolbrug en waag te Wedde (1609-1815)
2007-2 blz. 48 - G.L. Nobbe : Het hebrecht
2007-2 blz. 51 - J. Geertsema : Westerwoldse import 3 - Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw
2007-2 blz. 60 - J. Wilpshaar : De grens tussen Duitsland enerzijds en de [provincies Gronignen en Drenthe anderzijds (Geen natuurlijke grens, maar het toevallig resultaat van historische ontwikkelingen)
2007-2 blz. 68 - Redactie : Tijdschriften en Jaarboeken
2007-3 blz. 71 - A.C. Bontjes / P. Bos : De oudste generaties van een familie Bontjes (I) (Oudeschans, Bellingwolde)
2007-3 blz. 81 - W. Bakker / P. Scheper : Deelgenealogie Katuin / Katoen
2007-3 blz. 94 - Redactie : Geschenk Wegman aan Westerwolde (2 grote keien met plaquettes: Slag bij Jipsinghuizen en de Wedder Heksenprocessen.
2007-3 blz. 96 - Redactie : Aankondiging boek - 95 Jaar Christelijk onderwijs Vlagtwedde
2007-3 blz. 95 - Redactie : Aankondiging boek - Genealogie van het Westerwolde geslacht Folders / Volders
2007-3 blz. 95 - Redactie : Errata Westerwolders en hun woningbezit
2007-4 blz. 99 - F.A. Bergman : In memoriam C.J. Wegman
2007-4 blz. 100 - A.C. Bontjes en P. Bos + : De oudste generaties van een familie Bontjes II (Oudeschans, Bellingwolde)
2007-4 blz. 106 - Bram van der Laan : In memoriam Piet Bos
2007-4 blz. 107 - J. Geertsema : Westerwolder import, Duitse immigranten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (4)
2007-4 blz. 115 - Jochem G. Abbes : Najaarsexcursie naar Jever en het Angerland
2007-4 blz. 119 - Redactie : Tijdschriften en Jaarboeken
2007-4 blz. 119 - Redactie : Krantenarchief Streekhistorisch Centrum verhuisd naar nieuw onderkomen
2008-1 blz. 02 - F.A. Bergman : In memoria G.L. Nobbe
2008-1 blz. 03 - R. Wieten & J.W. Kok : Van oude bruggen, de dingen die voorbij gaan (Naei Heubrugge bij Wessinghuizen)
2008-1 blz. 07 - A.C. Bontjes en P. Bos : De oudste genearaties van een familie Bontjes (III) - (Oudeschand, Bellingwolde)
2008-1 blz. 11 - Redactie : H@ndig
2008-1 blz. 12 - J.S.A Huizing: De veerschepen te Wedde
2008-1 blz. 13 - A. Mighels : Oproep tot hulp bij parenteel van W.H. Bruining, geb. 29-1-1702 Onstwedde
2008-1 blz. 14 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigraten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (5)
2008-1 blz. 28 - H. Wubs : Onstwedde in 1824 nog geen echte gemeente
2008-1 blz. 28 - Redactie : Kadastrale kaarten Westerwolde op het internet.
2008-2 blz. 33 - Redactie : Van de redactie
2008-2 blz. 34 - Redactie : In Memoriam Geert Kamies
2008-2 blz. 35 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigraten in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (6)
2008-2 blz. 49 - J.S.A. Huizing : De rechtszaak over de halfwezen Rendering uit Veele
2008-2 blz. 52 - Redactie : Boek over familie Folders / Volders aangeboden
2008-2 blz. 53 - P.J.C. Elema en A. van der Laan : De oudste generaties van een familie Bontjes ( IV) - (Oudeschans, Bellingwolde)
2008-2 blz. 58 - H. Wilzing : Roeten Oa
2008-2 blz. 59 - G.L. Nobbe : Het Hebrecht - De ontginningen
2008-2 blz. 61 - J.S.A. Huizing : De instructies voor de commandeur te Ter Apel
2008-2 blz. 64 - Redactie : TRIP-projecten in Westerwolde
2008-2 blz. 66 - Redactie : Tijdschriften en Jaarboeken
2008-3 blz. 69 - Redactie : Van de redactie
2008-3 blz. 70 - J.S.A. Huizing : Redoute de Bakoven en de Linie te Bourtange
2008-3 blz. 70 - R. Pinxterhuis : De Natte Horizon bij Bourtange (1) - Beschouwing vanuit de gemeente Vlagtwedde
2008-3 blz. 76 - J.J. Lenting : Werkzaamheden rond Bourtange - Hoornwerken na 333 jaar even weer zichtbaar en de Linie weer zichtbaar gemaakt
2008-3 blz. 83 - S. Puijman : De Natte Horizon bij Bourtange (2) - Beschouwing vanuit Stichting Groninger Landschap
2008-3 blz. 84 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigranten in de gemeentes Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (7)
2008-3 blz. 102 - L. Kroeze : De jonge jeude (Herziene versie)
2008-3 blz. 103 - Redactie : Nieuwe website www.verenigingwesterwolde.nl
2008-3 blz. 104 - P.J.C. Elema en A. vd Laan : Jaxon
2008-3 blz. 110 - H. Menke : Het ontstaan van de veenkolonie Rütenbrock - Lezing van de bijeenkomst van juni 2008
2008-3 blz. 114 - J.G. Abbes : Burgsteinfurt, Gravenhorst en Bevergern - Verslag van de najaarsexcursie
2008-3 blz. 118 - B. Roossien : Tijdschriften en Jaarboeken
2009-1 blz. 01 - Redactie : Van de redactie
2009-1 blz. 02 - R.M.A. Wegman : Het kortstondige bestaan van de naam Hulslage - (met een kwartierstaat Hulslage, vier generaties vanaf ca. 1625)
2009-1 blz. 07 - H.Wubs : Een collectebus uit 1680 van een Onstwedder diaken (Hiske Mennersinck)
2009-1 blz. 08 - P.J.C . Elema en A. v.d. Laan : Genealogie van een Roelof N.N. - met nakomelingen Pot, Spaarpot en Blaauwpot
2009-1 blz. 14 - G. Fischer : Kwartierstaat van Berent Peters Wegman (geb. 21-11-1695)
2009-1 blz. 19 - H. Wilzing : Moi Westerwolde
2009-1 blz. 20 - R.M.A. Wegman : Een onbekend huwelijkscontract
2009-1 blz. 21 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (8)
2009-1 blz. 34 - B. Roosien : Tijdschriften en Jaarboeken
2009-2 blz. 37 - Redactie : Van redactie en bestuur
2009-2 blz. 38 - Redactie : Onthulling plaquette kerk Vlagtwedde
2009-2 blz. 39 - P. Brood : Het landrecht van Westerwolde - Inleiding gehouden tijdens de bijeenkomst in de kerk te Vlagtwedde 21 maart 2009
2009-2 blz. 43 - P.J.C. Elema en A. v.d. Laan : Genealogie van Hilbert Jans Pots - Aanvulling op: Genealogie van het geslacht Potze (Potze, Westerwolde nr. 3, sept. 1997)
2009-2 blz. 46 - R. Wilzing-Bessembinders : Over Jan, 'n Urn en 'n Professor - 'n Vertelster oet Westerwolle
2009-2 blz. 48 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (9)
2009-2 blz. 58 - H. Wilzing : Plougd veur aiweg - Resoluties betreffende Clooster Ter Apel
2009-2 blz. 58 - G. Luth : Resoluties betreffende Clooster Ter Apel
2009-2 blz. 59 - B. Roossien : Tijdschriften en Jaarboeken
2009-3 blz. 61 - Redactie : Van de redactie en bestuur
2009-3 blz. 62 - H. Wilzing : Meester Neuteboom
2009-3 blz. 64 - H. Wilzing : Over n biezundere onbekinde Westerwoldse schriever (over schriever Neuteboom, geb. 12-7-1865 Vlagtwedde)
2009-3 blz. 65 - G. Luth : Meester Jan Hendrik Neuteboom
2009-3 blz. 70 - J. Huizing : Een bruidslaken en -sloop uit 1826 (van Harmke Reints Goring, geb. 21-8-1802 Ellersinghuizen)
2009-3 blz. 72 - G. Luth : Laarman te Heiloo - Vader, zoon en kleinzoon
2009-3 blz. 81 - ds. N.M. van Ommeren : Toespraak dominee van Ommeren (Hervormde gemeente Vlagtwedde, gehouden tijdens de bijeenkomst van maart 2009)
2009-3 blz. 82 - M. Nijkamp : Kind in oorlogstijd
2009-3 blz. 84 - J. Huizing : Oproep stookhutten
2009-3 blz. 84 - Redactie : Plaatsengids.nl - Alles over Nederland op één website
2009-3 blz. 85 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (10)
2009-3 blz. 96 - Redactie : Deutschlandgänger in Rheine - Personen mit Ausweis ausgestellt in Groningen (zie www.rheineahnen.de)
2009-3 blz. 98 - B. Roossien : Tijdschriften en Jaarboeken
2010-1 blz. 01 - Redactie : Van redactie en bestuur
2010-1 blz. 02 - R.M.A. Wegman : Moord en doodslag in Ter Maars 1724 - Jan Wubbes (door Albert Lubberts Westerbrinks) proces tegen zwager Engel Frericks Edingh
2010-1 blz. 09 - E. Houting en P. Verbree : Oproepen - Werkgroep Brinken en Foto's Kampenga
2010-1 blz. 11 - J. Boerhave-Migchels : Boerschap Onstwedde en omgeving - Jachtgeld en Schapengeld 1883-1890
2010-1 blz. 12 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (11)
2010-1 blz. 23 - J.S.A. Huizing : Het kerkepad te Wedde - Uit de resolutieboeken van de stand Groningen
2010-1 blz. 26 - B. Roossien : Jaarverslag 2009
2010-1 blz. 27 - B. Roossien : Tijdschriften en Jaarboeken
2010-2 blz. 30 - J. Boerhave-Michiels : Het verhaal achter de foto: Albert Harms Karskens (geb. 1815 Onstwedde)
2010-2 blz. 32 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (12)
2010-2 blz. 44 - G. Luth : Velthuis - (Gerardus Velthusius, predikant 1580)
2010-2 blz. 46 - E.J. Broekema : De tram in Ter Apel
2010-2 blz. 52 - J.S.A. Huizing : Sfeerimpressies - Foto's gemaakt tijdens de bijeenkomst op 13-3-2010 in Gasthof Husman in Neurhede
2010-2 blz. 53 - A. Eenjes : Naamsveranderingen door de eeuwen heen
2010-2 blz. 53 - redactie : 20.000 boeken verhuizen (van de Emländische Heimatbund, Am Neuen Markt 1, 49716 Meppen)
2010-2 blz. 53 - R.M.A. Wegman: HISGIS www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen
2010-2 blz. 54 - H. Wubs : Buirboek van Smeerling in archief vereniging
2010-2 blz. 55 - redactie : Correcties en aanvullingen (op het vorige nummer)
2010-2 blz. 55 - redactie : Tijdschriften en jaarboeken
2010-4 blz. 58 - H. Wubs : Westerwolde niet meer het natuurlijke landschap van vroeger (over een toespraak van ir. Anne Zandstra van 3-6-1939 incl zijn foto)
2010-4 blz. 61 - H. Wilzing : Dit vat hef geven (doopvont uit ws. 1324 Onstwedde; zie ook Westerwolde nr. 4, 1989)
2010-4 blz. 62 - G. Luth : Familienamen (Achternamen eindigen op ing, Westerwoldse erven)
2010-4 blz. 67 - J.G. Abbes : Ledenvergadering in Bourtange (Expositie en lezing over Boertange)
2010-4 blz. 69 - G.J. Meijer : Westerwoldse VOC opvarenden http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl
2010-4 blz. 73 - G. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (13)
2010-4 blz. 84 - J.S.A. Huizing : De pastor en de steeg te Wedde - Uit de resolutieboeken van de stad Groningen (13-10-1752)
2010-4 blz. 85 - redactie : G. Sterenborg overleden
2010-4 blz. 85 - redactie : Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff
2010-4 blz. 85 - redactie : Op zoek naar grenspalen door H. Postumus ISBN 9789023247456
2010-4 blz. 87 - redactie : Expositie Bezetting en Bevrijding Westerwolde en Kanaalstreek (in Bourtange)
2010-4 blz. 87 - redactie : Oproep - Vondst bij de Wedderborg?
2010-4 blz. 88 - redactie : Fotoimpressie excursie september 2010 naar Keulen en Brühl
2010-4 blz. 90 - redactie : Rectificatie artikel Kind in oorlogstijd in december 2009, p. 82-84
2010-4 blz. 90 - redactie : Rectificatie artikel Het kerkenpad te Wedde in maart 2010. p. 23 e.v.
2010-4 blz. 90 - redactie : Tijdschriften en Jaarboeken
2011-1 blz. 01 - Redactie : Van redactie en bestuur
2011-1 blz. 02 - J.W. Kok : Als de stenen van de Burcht in Wedde konden praten, dan ...
2011-1 blz. 08 - G. Luth : Westerwoldse Ingnamen van eigenerfden (II) uit oude akten tot 1593
2011-1 blz. 10 - C. Rood : Stamreeks Eckringa
2011-1 blz. 12 - P.J.C. Elema en A. van der Laan : Spaarpot (Aanvulling op artikel Genealogie van Roelof N.N. van maart 2009, p. 8 e.v.)
2011-1 blz. 18 - Redactie : Aankondiging tentoonstelling De Middeleeuwen van Henk Helmantel in Klooster Ter Apel
2011-1 blz. 19 - Redactie : Archeologisch onderzoek bij de Gravenberg
2011-1 blz. 22 - A. van der Laan : Nakomelingen van Hemme Harms - noemen zich Riet, Reit em Reitsema
2011-1 blz. 24 - J. Geertsema : Westerwoldse import - Duitse immigratie in de gemeente Onstwedde en Vlagtwedde in de 19e eeuw (14)
2011-1 blz. 37 - P.J.C. Elema en A. van der Laan : De nakomelingen van Jacob Hendriks [Hutspot] - later noemen ze zich De Jonge
2011-1 blz. 04 - Jan Huizing: Het gouden oorijzer van de SMW
2011-1 blz. 05 - Jochem Abbes: Op Staine'
2011-1 blz. 06 - Theo Hofman: Lezer aan het woord: Remmo Georgius
2011-1 blz. 07 - Hanne Wilzing: Dreven in tied
2011-1 blz. 08 - : Zevenmeersveenweg
2011-1 blz. 10 - : Lol op rekest
2011-1 blz. 11 - : Een foto met een verhaal
2011-1 blz. 12 - : Terugblik ALV in Vriescheloo
2011-1 blz. 14 - F.A. Bergman: De voormalige stelmakerij te Sellingen
2011-1 blz. 22 - : Beeldbepalende bedrijven in de regio: Ten Kate
2011-1 blz. 24 - : Een 'grensincident', rechtzaak onder den blooten hemel
2011-1 blz. 25 - H. Benninga: Moord in de Franse tijd
2011-1 blz. 28 - J.S.A. Huizing: Bijzondere grafmonumenten op het kerkhof van Vriescheloo
2011-1 blz. 30 - J.S.A. Huizing: Het Wafelijzer
2011-1 blz. 32 - : Interview Aike Maarsing
2012-2 blz. 06 - : De weg: Ceresstraat Stadskanaal
2012-2 blz. 09 - : Beeldbepalende bedrijven in de regio: Bakkerij Borgesius
2012-2 blz. 10 - Jochem Abbes: 400 jaar Tiengebodenbord Bourtange
2012-2 blz. 11 - : Lezer aan het woord: Hirzo Schuurman
2012-2 blz. 14 - Jochem Abbes: Recht doen aan gestorvenen
2012-2 blz. 16 - : De foto en het verhaal: Blijham 1941?
2012-2 blz. 17 - : Interview: Geeske Koeman-Poel
2012-2 blz. 26 - J.S.A. Huizing: Het erve op de Gaast te Bellingwolde
2012-2 blz. 32 - : Uitgelicht: Een merk- en boduurlap uit 1850 gemaakt in Wedde
2012-2 blz. 34 - Jaap Kok: Dagboek van een verpleegster in oorlogstijd: Herinnering aan de bevrijding
2012-2 blz. 36 - Alie Noorlag: De boerenorganisatie in de Tweede Wereldoorlog
2012-3 blz. 04 - Jochem Abbes: Twee kilometer geschiedenis - Wollinghuizen
2012-3 blz. 05 - J.S.A. Huizing: Uitgelicht: Een zilveren brandewijnkom
2012-3 blz. 06 - Jenneke Weber: De weg: Ossedijk
2012-3 blz. 09 - Arend Jager: De foto en het verhaal: Koningin Wilhelmina in Stadskanaal
2012-3 blz. 10 - Helen Hofman-Kämink: Beeldbepalende bedrijven in de regio: Slijterij Muthert
2012-3 blz. 12 - Jochem Abbes: De Westerwoldse pastoor van Rysum: Edo an Westerwolde
2012-3 blz. 14 - Bert Roossien: De Gereformeerde kerk Sellingen 175 jaar
2012-3 blz. 15 - Hennie Lemein: Interview: Klooster kent geen geheimen voor Allie Eenjes
2012-3 blz. 22 - J.S.A. Huizing: De verkoop van Westerwolde door Aremberg aan Willem van der Hove
2012-3 blz. 24 - Jenneke Weber: Terra Junior: De slag bij Jipsinghuizen
2012-3 blz. 30 - : Lezer aan het woord: Elly Engelkes
2012-3 blz. 31 - Roelof Pinxterhuis: Erf aan de A
2012-3 blz. 34 - J.S.A. Huizing: De overgave van de vesting Oudeschans aan de Staatse troepen in 1672
2012-3 blz. 36 - A. en R. Hazelhof: Van "borggraaf ofte rechtshujs" naar Haselhoff Sociëteit
2012-3 blz. 40 - Jan Pieter de Groot: Westerwolders in het Westfälische Adelsarchief
2012-1 blz. 05 - Jan Pieter de Groot: De eerste auto in Groningen
2012-1 blz. 08 - Jenneke Weber: De Weg: Agostraat Ter Apel
2012-1 blz. 12 - Hennie Lemein: Interview: Geert Kluiter
2012-1 blz. 14 - Hans Ladrak: De stelmakerij te Sellingen: een bouwhistorische opname
2012-1 blz. 18 - Jenneke Weber: Terra Junior: Arm en rijk
2012-1 blz. 23 - Helen Kämink: De foto en het verhaal: Klaas Koers en zijn kleine buurjongen
2012-1 blz. 24 - Jaap Kok: Stakingen onder veenarbeiders in de negentiende eeuw
2012-1 blz. 28 - Helen Kämink: Beeldbepalende bedrijven in de regio: Schoppenfabriek Streuding
2012-1 blz. 30 - : Lezer aan het woord: Wil Hoedemaker
2012-1 blz. 32 - Hanne Wilzing: De verdeling van de Smeerlinger Marke
2012-1 blz. 34 - Jan Huizing: Gepersonaliseerde kop en schotel
2012-1 blz. 35 - Jan Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2012-1 blz. 40 - Jaap Kok: Rieks en Stiene - een paar apart in Staskanaal
2013-2 blz. 04 - Jochem Abbes: Verdwenen toren, verdwenen status. De kerk van Vlagtwedde
2013-2 blz. 05 - Jan Huizing: Gepersonaliseerde kop en schotel
2013-2 blz. 06 - Ruut M.A. Wegman: Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen
2013-2 blz. 14 - Helen Kämink: De Weg: Bisschopsweg Vriescheloo
2013-2 blz. 18 - Jan Huizing: Prins Maurits gouverneur van Westerwolde
2013-2 blz. 20 - : Trijn Zandstra-Wenning uit Harpel over de oorlogsjaren
2013-2 blz. 24 - Jan Huizing: Westerwoldse resoluties en rekesten
2013-2 blz. 26 - Helen Kämink: De foto en het verhaal: Het beste paard van stal - Pieter Aers uit Stadskanaal
2013-2 blz. 27 - Helen Kämink: De foto en het verhaal: Klaas Koers en zijn kleine buurjongen
2013-2 blz. 28 - : Lezer aan het woord: Wenda Niemeijer
2013-2 blz. 29 - Ruut Wegman: Het portret van Albert Pieters Wegman en Antje Kragt
2013-2 blz. 30 - Petri C.J. Velema: Beeldbepalende bedrijven in de regio: Velema Mode Musselkanaal
2013-2 blz. 34 - A. en R. Hazelhoff: Beckering was de burcht van Wedde niet vergeten
2013-2 blz. 38 - Jan Huizing: Dorsvereniging Eensgezind te Vriescheloo
2013-3 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Een huwelijksbord met een Westerwoldse connectie
2013-3 blz. 06 - Ruut M.A. Wegman: Parenteel Hindrick Jaspers, schoolmeester te Sellingen
2013-3 blz. 10 - Petri C.J. Velema: Winkeliersdochter in Musselkanaal
2013-3 blz. 13 - : Lezer aan het woord: F. Alting
2013-3 blz. 14 - Jan S.A. Huizing: De Eigenaren van de Ossekamp te Bellingwolde
2013-3 blz. 18 - Jan S.A. Huizing: Bedreigd Erfgoed: de bedelboerdrij in Onstwedde
2013-3 blz. 22 - Henk Blauw: Scheepsjagen, een beroep of een noodlot?
2013-3 blz. 24 - Jan de Vries: Turfsteken in het land van de groothertog - Vledderveen
2013-3 blz. 27 - Albert Migchels: Geert Sterenborg en Zwaantje Volders
2013-3 blz. 28 - Hennie Lemein: Interview: Johanna Vos uit Poldert
2013-3 blz. 32 - Jan S.A. Huizing: De kerkvoogd Boelman Heijes uit Vriescheloo
2013-3 blz. 34 - Helen Kämink: De hond van Berend Wever in Mussel
2013-3 blz. 35 - Helen Kämink: De foto en het verhaal: Klaas Koers en zijn kleine buurjongen
2013-3 blz. 36 - Klaas Meijer: Beeldbepalende bedrijven in de regio: Knigge & Co. - Meubelfabriek Knicos
2014-1 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Een paar zilveren kniegespen
2014-1 blz. 06 - Jaap Kok: Hotel Dopper Stadskanaal
2014-1 blz. 09 - Helen Kämink: Onze club: VV Onstwedde
2014-1 blz. 10 - Jan S.A. Huizing: Interneringskamp Vriescheloo
2014-1 blz. 14 - Henk Blauw: Jeugdherinneringen: ZKZZP'ers
2014-1 blz. 18 - Hennie Lemein: Interview: Pina Kruize-Draadjer - Stelmakerij Sellingen
2014-1 blz. 22 - Ruut Wegman: Een conflict over de aanwas der Heerlijkheid Wedde
2014-1 blz. 27 - Albert Migchels: Geert Harms Migchels en Roelf Migchels
2014-1 blz. 28 - Jan S.A. Huizing: Westerwoldse resoluties en rekesten
2014-1 blz. 32 - Helen Kämink: De etsen van Johan Hemkes
2014-1 blz. 34 - Ruut Wegman: De windmolen van Wedde
2014-1 blz. 41 - Klaas Meijer: Bedreigd Erfgoed: Opnieuw de boerderij Dorpsstraat 1 in Onstwedde
2014-2 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Uit zuivere liefde en trouwe min - kop en schotel
2014-2 blz. 06 - Jaap Kok: Hotel De IJzeren Klap te Musselkanaal
2014-2 blz. 09 - Helen Kämink: Onze club: Sportclub Ter Apel STA
2014-2 blz. 10 - Gerard Steenhuis: Rudolph Rolfes 'Jürgengeels' van Plaatze 12 (1788) Rütenbrock
2014-2 blz. 16 - Dicky Boelman: Beeldbepalend bedrijf: Radio Boelman in Stadskanaal
2014-2 blz. 19 - Jaap Kok: De foto en het verhaal: Een kerk op het water
2014-2 blz. 20 - Jan S.A. Huizing: Het kloostererve te Bellingwolde
2014-2 blz. 24 - Hennie Lemein: Interview: Klaas Steenhuis Stadskanaal
2014-2 blz. 28 - Geert Volders: Westerwolde tijdens '14-'18
2014-2 blz. 33 - Albert Migchels: Albert Karskens en Zwaantje Bessembinders
2014-2 blz. 34 - Gert Schuurman: Een doodslag in Sellingen
2014-2 blz. 36 - Willem Mulder: Een soort economie waarvan we ons nu geen voorstelling meer kunnen maken
2014-2 blz. 40 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2014-3 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Een toejas uit het Oostzeegebied
2014-3 blz. 06 - Jaap Kok: GADO busstation in Stadskanaal
2014-3 blz. 08 - Elly Engelkes: Jarke Engelkes - Geschiedenis van een gemeentesecretaris
2014-3 blz. 14 - Geert Volders: Westerwolde tijdens '14-'18
2014-3 blz. 19 - Helen Kämink: Onze club: Jahn II basketbal Stadskanaal
2014-3 blz. 20 - Jacob Westendorp: De verbouw van boekweit op het hoogveen
2014-3 blz. 24 - Christina Lutz: Beeldbepalende bedrijven in de regio: Juwelier Lutz te Stadskanaal
2014-3 blz. 26 - Jan S.A. Huizing: Westerwoldse resoluties en rekesten
2014-3 blz. 28 - Hans ter Heiden: Interview: Willem Ten Have uit Harpel
2014-3 blz. 32 - Helen Kämink: Werken aan het spoor - Stadskanaal - Ter Apel
2014-3 blz. 33 - Jochem Abbes: Opening Kamp de Beetse
2014-3 blz. 34 - Jan S.A. Huizing: In de voetsporen van de Arembergen
2015-1 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Pijpenkoppen
2015-1 blz. 06 - Jaap Kok: Huize Bareveld
2015-1 blz. 10 - Jan S.A. Huizing: Westerwoldse resoluties en rekesten
2015-1 blz. 12 - Hans ter Heiden: Interview: Reint Meins uit Weende
2015-1 blz. 16 - Tjarko van Dijk: Albertje Loeks, smokkelaarster en visverkoopster uit de Lethe
2015-1 blz. 18 - Helen Kämink: De foto en het verhaal: Tuinieren in het nette pak
2015-1 blz. 20 - Hennie Lemein: Bombardement op d aardappelmeelfabriek Musselkanaal en Omstreken
2015-1 blz. 24 - Helen Kämink: Stadskanaal in 1864
2015-1 blz. 26 - Jan S.A. Huizing: 400 jaar Semslinie
2015-1 blz. 32 - Marten Fokkens: De grote urnenvondst bij Wedde in 1943
2015-1 blz. 36 - Jan S.A. Huizing: Meijers van de kerk te Bellingwolde
2015-1 blz. 40 - A. en R. Hazelhoff: Van Weertshuis tot Borggraafhuis - Burgt Wedde
2015-1 blz. 46 - Wim Bruining: Het portret van Jan Schoenmaker en Jantje Scheper met dochter Stientje
2015-2 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Diergeneeskunde
2015-2 blz. 06 - Jaap Kok: Buinerverlaat
2015-2 blz. 12 - Hans van der Wiel: Wat is er te zien in Ter Maarsch en Veenhuizen?
2015-2 blz. 16 - Jan S.A. Huizing: De bouw van een tweede graanmolen in Bellingwolde
2015-2 blz. 20 - Jacob Westendorp: Zandberg, een Duitse kolonie in het Valthermoeras
2015-2 blz. 24 - Helen Kämink: Stadskanaal in 1864
2015-2 blz. 27 - Jan S.A. Huizing: Westerwoldse resoluties en rekesten
2015-2 blz. 32 - Geert Volders: Met een 'Spiegel' Cyclestar naar Onstwedde
2015-2 blz. 34 - Roelof Pinxterhuis: Het Philipsgevoel van Johannes Pieter Koedam
2015-2 blz. 37 - Wim Bruining: Het Portret van: Klaas Jonkheim en Gepke Scheper
2015-2 blz. 38 - A. en R. Hazelhoff: Van Weertshuis to Borggraafhuis - Burgt Wedde
2015-2 blz. 44 - Geert Volders: De onafhankelijkheidsvieringen van 1913
2015-2 blz. 46 - Geert Luth: Sellingen ten tijde van meester Neuteboom
2015-2 blz. 48 - Geert Volders: Onder vuur - 350 jaar Eerste Munsterse Oorlog 1665-1666
2015-2 blz. 52 - Jakob Been: Het Stadskanaal in Ter Apel
2016-1 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: De slag bij Jipsinghuizen 1665 - militaire achtergrond
2016-1 blz. 10 - Hans ter Heiden: Interview met Sanne Meijer
2016-1 blz. 12 - Harm Scholte: Herinneringen aan Rhederbrug
2016-1 blz. 16 - Hans ter Heiden: Roel van Duijn - biologisch boeren in Veele
2016-1 blz. 22 - Tjarko van Dijk: Het testament - De andere kant van Bommen Berend
2016-1 blz. 26 - Jan S.A. Huizing: De heerlijkheid van Wedde en Westerwolde
2016-1 blz. 28 - Jochem Abbes: Een Westerwolds kruisvoetkabinet
2016-1 blz. 30 - Jan S.A. Huizing: Diergeneeskunde - De behandeling van 'wrang'
2016-2 blz. 04 - Geert Volders: Grensgeval - Over grenspalen
2016-2 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Zeldzaam: een boetnaald van messing
2016-2 blz. 06 - Jurriane Rendering: Van Renwerinck, Renweringh naar Rendering
2016-2 blz. 10 - Jan S.A. Huizing: Het oude kerkhof van Bellingwolde eindelijk gevonden
2016-2 blz. 12 - Harm Scholte: Herinneringen aan Rhederbrug
2016-2 blz. 16 - Hans ter Heiden: Interview: Trijnie Koolhof-Tjammes uit Bellingwolde
2016-2 blz. 20 - Jan S.A. Huizing: Rembt ten Ham - De held van Jipsinghuizen
2016-2 blz. 22 - Tjarko van Dijk: De kolonisatiemaatschappij 'Eigen Haard' o.a. in Veelerveen
2016-2 blz. 26 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2016-2 blz. 30 - Sanne Meijer: Hekserij en de Giezelbaarg
2017-1 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Een huwelijk op haardplaatjes
2017-1 blz. 06 - Bé Scholte: Terug naar Bourtange
2017-1 blz. 11 - Jan S.A. Huizing: Tittie Goosens - Klokkengieter uit Bellingwolde
2017-1 blz. 14 - Hans ter Heiden: Het westerwolds
2017-1 blz. 21 - Albert Migchels: Het portret van: Jan Maarsingh en Margrietha Maarsingh
2017-1 blz. 22 - Arne C. Jansen: Bienvenuto! Welkom in Bellingwolde - een villa in Bellingwolde
2017-1 blz. 27 - Tjarko van Dijk: Mobilisatietheepot
2017-1 blz. 29 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2017-1 blz. 30 - Sanne Meijer: Abeltjeshuis
2017-2 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Een bijzondere trommel
2017-2 blz. 06 - Hans ter Heiden: Plaggenhut op het Weenderveld
2017-2 blz. 08 - Jakob Been: Hotel de Poort in Ter Apel
2017-2 blz. 11 - Albert Migchels: Het portret van: Albert Schuring en Rikste Migchels
2017-2 blz. 12 - Tjarko van Dijk: Willem Hero Dinkla: landbouwer in hart en nieren
2017-2 blz. 18 - Hans ter Heiden: A.H. Smith, een veelzijdig schrijver
2017-2 blz. 20 - Joop Tilbuscher: Woningwetwoningen in de gemeente Vlagtwedde
2017-2 blz. 25 - Michiel Teunisse: Oorlogsfoto niet bij Grebbelinie, maar in Bourtange gemaakt
2017-2 blz. 28 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2017-2 blz. 30 - Sanne Meijer: Klooster Ter Apel
2017-3 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: De 'spleut' - Spleethoutje onmisbaar bij het maken van bijenkorven
2017-3 blz. 06 - Geert Volders: Westerwolde terug van weggeweest - een nieuwe gemeente
2017-3 blz. 10 - Dirk Kome: Tonnis Post - Fotograaf van de vooruitgang
2017-3 blz. 14 - Jan S.A. Huizing: De kerk van Friescheloo
2017-3 blz. 16 - Hans ter Heiden: Bert Veenman, plattelandsdokter, natuurbeschermer, fotograaf
2017-3 blz. 21 - Albert Migchels: Het portret van: Harm Migchels en Zwaantje Karskens
2017-3 blz. 22 - Jochem Abbes: 500 jaar reformatie - Westerwolde in de tijd van Luther
2017-3 blz. 26 - Jan S.A. Huizing: De overstroming van 25 december 1717
2017-3 blz. 27 - Geert Volders: Uit de collectie van de Historische Vereniging
2017-3 blz. 28 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2017-3 blz. 30 - Sanne Meijer: Retour Ter Apel - Smeerling
2018-1 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Gouden en zilveren voorwerpen: de 'pronkjuwelen' van rijke boeren
2018-1 blz. 06 - Jan Battjes: Een tragisch ongeluk in het Hebrecht
2018-1 blz. 10 - Dirk Kome: Tonnis Post - Fotograaf van de vooruitgang
2018-1 blz. 14 - Jan S.A. Huizing: Een Westerwolder in Parijs
2018-1 blz. 16 - Hans ter Heiden: Interview: Harm Dijkmeijer uit Veele
2018-1 blz. 21 - Jan S.A. Huizing: Het portret van: Geert Jans Huizing en Geertje Jans Snelter
2018-1 blz. 22 - Geert Luth: Sociale mobiliteit in het kerspel Sellingen
2018-1 blz. 28 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2018-1 blz. 30 - Sanne Meijer: De Joodse begraafplaats in de Maten
2018-2 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: De beddenpan
2018-2 blz. 06 - Tjarko van Dijk: De marechausseebrigade Nieuweschans
2018-2 blz. 11 - Jan S.A. Huizing: Het portret van: Berend Hamster en Jantje Roelfsing
2018-2 blz. 14 - Bert Jan Hartman: Het verhaal van Lammert Huizing uit Sellingen 1944
2018-2 blz. 18 - Hans ter Heiden: Alle Wacht: Schoolmeester uit roeping
2018-2 blz. 23 - Jan S.A. Huizing: Unieke vondst: Spekkendikkenijzer uit de 18e eeuw
2018-2 blz. 27 - Obby Veenstra: 100 jaar Kunstkring De Ploeg - schilders van het Groninger land
2018-2 blz. 29 - Hanne Wilzing: Een pijnlijk monument in Smeerling
2018-2 blz. 32 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2018-2 blz. 34 - Sanne Meijer: Dwars door Westerwolde
2018-3 blz. 05 - Jan S.A. Huizing: Over de pit en de snotneus: Huisverlichting in de loop der tijd
2018-3 blz. 06 - Tjarko van Dijk: Karl Marx in Westerwolde en het Oldambt
2018-3 blz. 12 - M.P. Bruining-Principaal: De gevaarlijke bevrijdingsnacht - Wedderbergen
2018-3 blz. 15 - Harmien Bruining: Het portret van: Roelf Egberts Bruining en Jantje Bima
2018-3 blz. 16 - Obby Veenstra: Mode voor dames rond 1900: Deftig zwart
2018-3 blz. 18 - Hans ter Heiden: Interview: Doede Bruinsma uit Harpel
2018-3 blz. 23 - Bert Jan Hartman: Het verhaal van Lammert Huizing uit Sellingen 1944
2018-3 blz. 30 - Erik Wubs: Een gedenkwaardige reis in 1835 naar het klooster Ter Apel
2018-3 blz. 32 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde, gevonden in de Groninger archieven
2018-3 blz. 34 - Sanne Meijer: Het Bisschopskerkhof van Jipsinghuizen
2019-1 blz. 05 - Sanne Meijer: Laudermarke: het Lourdes van Westerwolde
2019-1 blz. 06 - Rienhart Wolf: Van schets tot ets: Johan Hemkes in Westerwolde
2019-1 blz. 08 - Hans ter Heiden: Beek in beeld - Metamorfosen van het Westerwoldse landschap
2019-1 blz. 12 - Erik Wubs: Wat straatnamen ons soms vertellen
2019-1 blz. 16 - Obby Veenstra: Toen roken nog gewoon was
2019-1 blz. 18 - Hans ter Heiden: Interview: De 'wielerhistorie' van Heiko Kiewiet uit Wedde
2019-1 blz. 24 - Jurriane Rendering: Het verborgen verleden van Steffen Hinrich Richter
2019-1 blz. 32 - Alderik Visser: Westerwolde op de kaart - kaart uit 1791
2019-1 blz. 34 - Geert Volders: Het portret van: Hindrik Louwdijk en Anna Leemhuis
2019-2 blz. 05 - Sanne Meijer: De kruidenierszaak van de familie From uit Ter Apel
2019-2 blz. 06 - Tjarko van Dijk: Historicus Johan Huizinga en Westerwolde
2019-2 blz. 10 - Erik Wubs: St. Luciahuis: een vrouwenklooster in Ter Apel (1925-1971)
2019-2 blz. 12 - Geert Volders: Vierhonderd jaar stadsbezit Westerwolde
2019-2 blz. 16 - Obby Veenstra: Spelenderwijs - over oud speelgoed
2019-2 blz. 18 - Hans ter Heiden: Geert Schreuder - 50 jaar kunstschilder
2019-2 blz. 24 - Elly Engelkes: Eerste gemeentehuis Vlagtwedde in boerderij annex herberg
2019-2 blz. 27 - Erik Wubs: Het voormalige klooster van Ter Apel - een wereld op zich
2019-2 blz. 30 - Sandra de Regt: Vroege bewoners in Westerwolde: de urnencultuur
2019-2 blz. 32 - Hans ter Heiden: Re-enactment bij Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange
2019-2 blz. 34 - Hanne Wilzing: Het portret van: Berend Jans Wilzing en Ikien Hannes Hids
2019-3 blz. 05 - Sanne Meijer: 100 jaar vrouwenkiesrecht in Westerwolde
2019-3 blz. 06 - Berend Jan Harding: Een romantisch Westerwolds landschap van Jacob Bruggink uit 1847
2019-3 blz. 10 - Erik Wubs: Interview: oud-docent Jan Groen
2019-3 blz. 12 - Geert Volders: Project 'Joods leven in het grensgebied'
2019-3 blz. 16 - Obby Veenstra: Tastbare herinnering
2019-3 blz. 18 - Hans ter Heiden: Rijksmonumentale bouwval in Onstwedde nu écht pronkjuweel
2019-3 blz. 24 - Alderik Visser: Mensenoffers in het moeras? De houten weg van Ter Haar naar Valthe
2019-3 blz. 28 - Jacob Been: De postkoets in Ter Apel
2019-3 blz. 30 - Tjarko van Dijk: Bommen op Bellingwolde
2020-1 blz. 04 - Tjarko van Dijk: 2020: Het Westerwolds Landrecht 550 jaar geleden opgetekend
2020-1 blz. 05 - Sanne Meijer: De Dikke Eik van Ellersinghuizen
2020-1 blz. 06 - Sandra de Regt: De kruidentuin van Museum Klooster Ter Apel
2020-1 blz. 12 - Roelof Pinxterhuis: Reconstructie Bourtange - Mr. Gerrit Overdiep vond de juiste balans
2020-1 blz. 16 - Obby Veenstra: De lange weg naar (volledige) inventarisatie van de MOW-collectie
2020-1 blz. 18 - Hans ter Heijden : Tabeh Sobat - Brieven uit Indië van Aaldert aan Ypkje in Ter Apel 1945-1948
2020-1 blz. 24 - Z.I. Anastasia van der Werff-Podgórski: Herdenking 1e Poolse Pantsedivisie
2020-1 blz. 27 - Sandra de Regt: Het essenlandschap in Westerwolde - de Westeresch bij Veele
2020-1 blz. 30 - Arne C. Jansen: De fabel van het NSB-verleden van Wedde
2020-1 blz. 34 - Hanne Wilzing: Aaltje: Het potret van vier generaties in Smeerling
2020-2 blz. 05 - Hans ter Heiden: Ruiten Aa kanaal 100 jaar!
2020-2 blz. 06 - Geert Volders: Hoe prins Frederik (niet) in Wedde gegeseld werd
2020-2 blz. 10 - Rienhart Wolf: Een historische levensader voor het klooster in Ter Apel
2020-2 blz. 12 - Geert Volders: Het Aaltje-project is gestart
2020-2 blz. 15 - Obby Veenstra: Hoe geniet je van geschiedenis in een anderhalve meter samenleving?
2020-2 blz. 18 - Tjarko van Dijk: De uitzetting van Duitse burgers uit Nederland na de oorlog
2020-2 blz. 24 - Hans ter Heiden: Over de dringende noodzaak van een gemeentelijke monumentenlijst
2020-2 blz. 28 - Sandra de Regt: Uit de Westerwoldse familiegeschiedenis van Hans Thedinga
2020-2 blz. 31 - Tjarko van Dijk: Het portret van Jacobus Heres
2020-2 blz. 32 - Jochem Abbes: 2020: 75 jaar Vrijheid en 40 jaar Historische Vereniging Westerwolde
2020-3 blz. 04 - Sandra de Regt: Archeologisch onderzoek tijdens het herstel van de Ruiten Aa
2020-3 blz. 06 - Rolien Hadders: Aaltje ter Wisch over het boerenleven in Westerwolde rond 1900
2020-3 blz. 11 - : De verdwenen Eems
2020-3 blz. 12 - Jacob Been: Waarom stonden er zoveel hotels in Ter Apel?
2020-3 blz. 14 - Arne C. Jansen: Het geval Johannes Hommerinckhuisen
2020-3 blz. 17 - Frits van der Heide: Het portret van: Hindrik Boels en Roelfien Wubs en dochter Hadewieg
2020-3 blz. 18 - Hans ter Heiden: Interview met Obby Veenstra, directeur van het MOW
2020-3 blz. 24 - Obby Veenstra: Boter van de boerin
2020-3 blz. 26 - Erik Wubs: De koude winter van 1762-1763
2020-3 blz. 28 - Henk Opheikens: Voormalige vluchtroutes langs de grens met Duitsland
2020-3 blz. 30 - Geert Volders: Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde
2020-3 blz. 32 - Erik Wubs: Bierproductie en -consumptie in middeleeuws en vroegmodern Westerwolde
2021-1 blz. 05 - Hans ter Heiden: Rijksmonumentaal orgel in kerkje van Weite
2021-1 blz. 06 - Wilma Koning: Wonen en werken langs de Duitse grens - Brugwachter Wijmeersterbrug
2021-1 blz. 12 - Rienhart Wolf: Stop de teloorgang van middeleeuws cultuurlandschap
2021-1 blz. 16 - Obby Veenstra: Hoe persoonlijk spreken objecten? Privacy van kiekjes
2021-1 blz. 18 - Tjarko van Dijk: Willem Friedrich over zijn band met Oudeschans
2021-1 blz. 24 - Jacob Been: Ir. Cornelis Lodewijk de Vos tot Nederveen Cappel
2021-1 blz. 26 - Geert Volders: Oorlogsherinneringen van de laatste getuigen in Onstwedde
2021-1 blz. 28 - Henny Groenendijk: De verdwenen Eems tussen Landegge en Sellingen
2021-1 blz. 30 - Rolien Hadders: Aaltje ter Wisch over het boerenleven in Westerwolde rond 1900
2021-2 blz. 10 - Lizanne Trenning: Het portret van: Hendrik (Waarsing) Trenning en Margrieta Maarsingh
2021-2 blz. 11 - Erik Wubs: De Sint Willibrorduskerk van Ter Apel
2021-2 blz. 14 - Lieuwe Jongsma: Van Pernambuco naar Vriescheloo: Christiaan Wachtloo, predikant
2021-2 blz. 16 - Jochem Abbes: De vliegtuigcrash van tachtig jaar geleden in Jipsinghuizen
2021-2 blz. 18 - Geert Volders: Verhalen van lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde
2021-2 blz. 22 - Erik Wubs: Rechten op de Wedderborg en Westerwolde - Akte van overdracht uit 1392?
2021-2 blz. 24 - Wout J. van Bekkum: De Joodse families Frank en Sachs in Bourtange
2021-2 blz. 28 - Jacco Pranger: Het tolhuis aan de Streekweg 1 in Holte
2021-2 blz. 30 - Jan Burema: Twee Westerwoldse scholieren in Stad
2021-3 blz. 05 - Harm Kuper: Het portret van: Harm Bruining en Klaassien Jansen met dochter Jantina Klaassina
2021-3 blz. 06 - Obby Veenstra: Het tuinpad van mijn vader - Over ons verlangen naar vroeger
2021-3 blz. 12 - Fons van Wanroij: De Onstwedder Tie - Verklaring van een toponiem
2021-3 blz. 14 - Gerda Nijenbrinks: Een teken van liefde: Hoe Alke Boels Wupke Boels werd
2021-3 blz. 16 - Lieuwe Jongsma: Over verdedigingswerken en de veranderende werking van de grens
2021-3 blz. 18 - Tjarko van Dijk: Afscheid van Hans ter Heijden, een veelzijdige en zorgvuldige hoofdredacteur
2021-3 blz. 24 - Rienhart Wolf: De bouwhistorie van Klooster Ter Apel in een nieuw daglicht
2021-3 blz. 26 - Lizanne Trenning: Van boeren tot bankiers - Trenning in Laude, 1480-1913
2021-3 blz. 30 - Lieuwe Jongsma: 1589 - Het scheepvaartkanaal van Bellingwolde naar Rhede dat er nooit kwam
2021-3 blz. 34 - Geert Volders: Lief en leed op begraafplaatsen: Een droevig mijnongeluk in Vriescheloo
2022-1 blz. 05 - Berend Jan Harding: Het portret van: Harm Schuring en Geertje van Hateren
2022-1 blz. 06 - Obby Veenstra: Oor icoon - Over het dragen van oorijzers
2022-1 blz. 08 - Jacob Been: Gegrepen door de geschiedenis van Ter Apel
2022-1 blz. 10 - Hemmo Clevering: "Een werk van beteekenis" - de verharding van de Schaalbergerweg in 1928
2022-1 blz. 14 - Lizanne Trenning: Van boeren tot bankiers - Trenning in Laude, 1913 - 1986
2022-1 blz. 18 - Tjarko van Dijk: Jan van Linge - verantwoordelijk voor de "fabrieksboerderij" in Veelerveen
2022-1 blz. 24 - Lieuwe Jongsma: 1483 - Het Spaanse diep, een kanaal dat nooit voltooid werd
2022-1 blz. 28 - Geert Volders: De tragedie van Isaac Hartog - Een strafzaak vol onverwachte wendingen
2022-2 blz. 04 - Tjarko van Dijk: 1572 en 1672: De republiek en Westerwolde
2022-2 blz. 06 - Obby Veenstra: De romantiek van de brommer
2022-2 blz. 13 - Jan S.A. Huizing: Oudeschans in het Rampjaar 1672
2022-2 blz. 18 - Egge Knol: De standvastige Prott: Bernhard - Johan Prott, verdediger van Bourtange in 1672
2022-2 blz. 24 - Jan Huizing: De kerkklok van Vriescheloo, gegoten in 1679
2022-2 blz. 26 - Geert Volders: Lief en leed op de begraafplaatsen in Westerwolde - ds. Adamus Oomkens
2022-2 blz. 30 - Lieuwe Jongsma: De wegen van de bisschop - Het oorlogspad in Westerwolde?
2022-2 blz. 32 - Jakob Been: De commandeurs van Ter Apel.
2022-2 blz. 34 - Berend Jan Harding en Ruut Wegman: Het portret van Geert Schuring en Alberdina Boels
2022-3 blz. 04 - Obby Veenstra: In geuren en kleuren: nieuwe wegen in historisch onderzoek
2022-3 blz. 05 - Marjan Daanje en Melissa Steenhuis: De heksen van de Ruiten Aa
2022-3 blz. 08 - Jacco Pranger: Jan Hubbeling Snelter, beter bekend als "Jan Hobbel"
2022-3 blz. 10 - Rienhart Wolf en Stijn Arnoldussen: Grondradaronderzoek rond Museum Klooster Ter Apel
2022-3 blz. 12 - Jona van Keulen: Naar Suriname en terug - Unico Wilkens werd plantage-eigenaar
2022-3 blz. 18 - Lizanne Trenning: Sterenborg: boerderij en boerenfamilie
2022-3 blz. 24 - Chonda Luring-te Velde: De drie bijbanen van de Onstwedder hoofdonderwijzer
2022-3 blz. 29 - Petronella J.C. Elema: Aantekening in familiebijbel speelde belangrijke rol in rechtsproces te Wedde
2022-3 blz. 34 - Lieuwe Jongsma: Recensie van de Landschapsbiografie van Westerwolde
2023-1 blz. 04 - Geert Luth: Leedaanzeggen aan bijen, minder vreemd dan gedacht
2023-1 blz. 05 - Geert Volders: Nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde
2023-1 blz. 06 - Jakob Been: Historische Kring Ter Apel: Johannes Nicola, bos en landbouwopzichter namens de stad Groningen
2023-1 blz. 08 - Harm Veldman: De Reformatie: een lange weg naar Oost-Groningen 1517-1594
2023-1 blz. 15 - Berend Jan Harding en Ruut Wegman: Het portret van Wubbe Alberts Harding en Geertruida Maarsingh
2023-1 blz. 16 - Jacco Pranger: Korfbalvereniging DIOS in Wedde
2023-1 blz. 18 - Lizanne Trenning: Grafisch puzzelen vanuit gevoel en verhaal: Grafisch vormgever Janty Heeres uit Rhederveld
2023-1 blz. 24 - Willem G. Doornbos: Geert Buirs: een Vlagtwedder in Den Haag, 1913
2023-1 blz. 30 - Geert Volders: Gemeentelijke herindelingsperikelen in de negentiende eeuw
2023-2 blz. 04 - Tjarko van Dijk: Column: een stilzwijgend monument van moed en medemenselijkheid
2023-2 blz. 05 - Geert Volders: Nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde
2023-2 blz. 06 - Geert Volders: De Joodse begraafplaats Ter Apel - Bede om hulp voor het gezin Kropveld
2023-2 blz. 08 - Obby Veenstra: 50 jaar MOW: Een halve eeuw museum in beeld
2023-2 blz. 13 - Jan S.A. Huizing: Schadeafwikkeling van het rampjaar in Westerwolde, alleen maar verliezers?
2023-2 blz. 14 - Gerda Nijenbrinks-Beer: Niet voor het geluk geboren - Het leven van Geert Boels (1864-1926)
2023-2 blz. 18 - Lizanne Trenning: In gesprek met dominee Huib Marchand
2023-2 blz. 24 - Jan S.A. Huizing: De herovering van de vesting Nieuweschans in 1673
2023-2 blz. 29 - Rienhart Wolf en Stijn Arnoldussen: Historische Kring Ter Apel - Eerste resultaten van de opgravingen rond Klooster
2023-2 blz. 31 - Lieuwe Jongsma: Westerwolde in 1826 volgens de schoolmeesterrapporten
2023-3 blz. 04 - Klaas Meijer: Column: Eerherstel voor de heksen van weleer?
2023-3 blz. 05 - Jakob Been: Historische Kring Ter Apel: dr. Theodor Brümmer
2023-3 blz. 09 - Geert Volders: Historische bronnen: het militaire stamboek van Jan de Vries
2023-3 blz. 14 - Lizanne Trenning: De historie van de Historische TT in Vlagtwedde
2023-3 blz. 18 - Erik Wubs: Ter Apeler carnaval: een geschiedenis
2023-3 blz. 24 - Ko Lenting: Het verhaal van een zilveren mesheft gevonden bij de Wedderborg
2023-3 blz. 29 - Hemmo Clevering: Evangelisaties in Westerwolde
2024-1 blz. 04 - Erik Wubs: Column: de aarde beeft
2024-1 blz. 05 - Geert Volders: Drie generaties Tolhuis: Friezen in Drenthe en Groningen
2024-1 blz. 12 - Jan S.A. Huizing: Uit de geschiedenis van Westerwolde: Voorgeschreven gebed om einde van Negenjarige oorlog
2024-1 blz. 14 - Rienhart Wolf en Jim Klingers: Historische Kring Ter Apel: een imposant stad-Groninger tolhek
2024-1 blz. 17 - Berend Jan Harding en Ruut Wegman: Het portret van: Willemtien Sanders en Geertje Potze
2024-1 blz. 18 - Lizanne Trenning: Interview: Hilbrand Sinnema
2024-1 blz. 24 - Obby Veenstra: Het MOW | Museum Westerwolde: collectie in beeld
2024-1 blz. 26 - Jan S.A. Huizing: Chine de Commande: een bijzonder servies met een verbinding naar Wedde
2024-1 blz. 30 - Gerda Nijenbrinks-Beer: Freerk Boels (1913-2001): een boerenfamilie in oorlogstijd
2024-1 blz. 34 - Jacco Pranger: Onthulling van een oorlogsgedenkteken: een monument van herinnering in Wedderveer